Skip to Content

Kreftformer

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre. Derfor vil sykdomsforløpet, behandling og overlevelse variere.

Vi vurderer raskt alle henvendelser, enten du har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft.

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige. Her kan du lese mer om kreftbehandling

Persontilpasset kreftbehandling

Gentesting av din kreftsvulst

Vi tilbyr gratis og uforpliktende informasjonssamtale med kreftlege angående gentesting.

Les mer om gentesting

Moderne kreftbehandling

I mange tilfeller kan vi tilby behandling som er godkjent i andre land, men som ennå ikke er tatt i bruk i Norge.

Les mer her

Om Aleris Kreftsenter

Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Les om Aleris Kreftsenter

Jeg ønsker å komme i kontakt med kreftsenteret


Back to top