Skip to Content

Kreftformer

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre. Derfor vil sykdomsforløpet, behandling og overlevelse variere.

Aleris vurderer raskt alle henvendelser fra personer som enten har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft.

Ved Aleris tilbyr vi kreftbehandling med immunterapi for utvalgte grupper av kreftpasienter, i tråd med oppdaterte forskningsresultater og norske og europeiske legemiddelmyndigheters godkjenninger. Les mer om kreftbehandling ved Aleris Kreftsenter her.


Jeg ønsker å komme i kontakt med kreftsenteret

Diagnose
Les mer om kreft

Nyttig å vite om kreft

Her finner du mer informasjon om ulike kreftformer og -behandlinger i tillegg til pasienthistorier tilknyttet Aleris Kreftsenter.

Lær mer om kreft >Back to top