Skip to Content

Utprøvende kreftbehandling ved Aleris

Aleris tilbyr utprøvende kreftbehandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer. Den faglige begrunnelsen for å tilby dette kan være at faglig anerkjente, vitenskapelige studier har vist lovende effekt, men det understrekes at store randomiserte studier nødvendiges ikke har blitt gjennomført ennå. Om Aleris kan tilby behandling eller ikke, baseres på individuell vurdering.

Så langt det er mulig, tilbyr Aleris utprøvende kreftbehandling i en studiesammenheng, dvs at pasienter følges opp og effekt måles i henhold til vitenskapelige protokoller.

For tiden tilbyr Aleris immunterapi for følgende pasientgrupper:

  • Kreftsvulster med "MSI-high utrykk". Kreftsvulsten/vevsprøven undersøkes av patologene med spesielle fargemetoder. Indikasjonen er foreløpig ikke godkjent i Europa.
  • Eggstokkreft med spredning som ikke responderer på standard behandling
  • Livmorhalskreft med spredning som ikke responderer på standard behandling
  • Trippel negativ mammacancer med spredning  (Estrogen-, progesteron- og HER-negativ cancer)
  • Kreft i munnhule og svelg med spredning
  • HER2-positiv tidlig brystkreft ved resterende tumor etter neoadjuvant behandling

Dette gjelder tilleggsbehandling med immunterapi til pasienter som får kjemoterapi i 1.linje, både til småcellet lungekreft og til ikke småcellet lungekreft. 

Vi har således et tilbud om adjuvant behandling med immunterapi til nesten alle pasienter som starter cellegift for lungekreft.

 


Her får du utført denne tjenesten


Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo

Beata Gajdzik

Beata Gajdzik

Radiolog

Oslo


Naturblad

Nytt tilbud til lungekreftpasienter

Aleris tilbyr nå en ny kombinasjonsbehandling til lungekreftpasienter. Behandlingen har i studiesammenheng vist svært lovende resultater for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Les mer >

Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

En studie som sammenligner resultatene etter prostatakreftkirurgi i Oslo og Martiniklinikken i Hamburg, Tyskland, viser store forskjeller i objektive operasjonsresultater så vel som pasientrapporterte score ved de to sykehusene. Studien inkluderer totalt 416 menn.

Les mer >

Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

Aleris kan nå tilby kreftpasienter med ikke-småcellet lungekreft en ny og lovende behandling. Nylig publiserte data viser at behandling har bedre effekt enn dagens standardbehandling.

Les mer >

Stephen får immunterapi mot kreft i mage/spiserør: Behandlingen ga enormt stor effekt etter tre måneder

Stephen får immunterapi mot kreft i mage/spiserør: Behandlingen ga enormt stor effekt etter tre måneder

Stephen Trygge Storvik ble rammet av kreft i spiserør og mage, med spredning til nyrer, lymfeknuter og lever.

Les mer >

Behandling av brystkreft

Behandling av brystkreft

Hvordan man behandler brystkreft er avhengig av kreftens størrelse og utbredelse, om svulsten er følsom for kjønnshormoner og om den er såkalt HER2-positiv. I tillegg har kvinnens alder og eventuelle andre sykdommer betydning for valg av behandling.

Les mer >

En pasientreise fra Aleris til Martiniklinikken - og tilbake

En pasientreise fra Aleris til Martiniklinikken - og tilbake

Aleris Kreftsenter har siden 2014 hatt et samarbeid med Martiniklinikken i Hamburg om prostataoperasjoner.

Les mer >


Back to top