Skip to Content

Utprøvende kreftbehandling ved Aleris

Aleris tilbyr utprøvende kreftbehandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer. Den faglige begrunnelsen for å tilby dette kan være at faglig anerkjente, vitenskapelige studier har vist lovende effekt, selv om store randomiserte studier nødvendigvis ikke har blitt gjennomført ennå. Hvorvidt vi kan tilby behandling eller ikke, baseres på individuell vurdering. Din kreftsykdom og våre kreftlegers faglige vurdering.

Så langt det er mulig, tilbyr Aleris utprøvende kreftbehandling i en studiesammenheng, dvs at pasienter følges opp og effekt måles i henhold til vitenskapelige protokoller.

For tiden tilbyr Aleris immunterapi for følgende pasientgrupper:

  • Kreftsvulster med "MSI-high utrykk". Kreftsvulsten/vevsprøven undersøkes av patologene med spesielle fargemetoder. Indikasjonen er foreløpig ikke godkjent i Europa.
  • Eggstokkreft med spredning som ikke responderer på standard behandling
  • Livmorhalskreft med spredning som ikke responderer på standard behandling
  • Trippel negativ mammacancer med spredning  (Estrogen-, progesteron- og HER-negativ cancer)
  • Kreft i munnhule og svelg med spredning
  • HER2-positiv tidlig brystkreft ved resterende tumor etter neoadjuvant behandling
  • Lungekreftpasienter kan vi tilby 2 typer immunterapi etter første linje. Dette gjelder tilleggsbehandling med immunterapi til pasienter som får kjemoterapi i 1.linje, både til småcellet lungekreft og til ikke småcellet lungekreft. Vi har således et tilbud om adjuvant behandling med immunterapi til nesten alle pasienter som starter cellegift for lungekreft.
  • Ved følekkreft kan vi tilby kombinasjon av immunterapi og en medisin som settes inn i metastase.
  • Immunterapi kan også tilbys ved hudkrefttypen merkel celle carcinom.

 

Dette tilbudet er i kontinuerlig utvikling. Ta kontakt med oss for en individuell vurdering.

Du kan lese mer om immunterapi ved Aleris Kreftsenter her.

 

 


Her får du utført denne tjenesten


Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo


Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Aleris tilbyr nå en ny behandling til kvinner med HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling.

Les mer >

Ny behandling mot blærekreft: Redusert risiko for tilbakefall og mindre ubehag for pasienten

Ny behandling mot blærekreft

Aleris tilbyr en ny behandling for overfladisk blærekreft, såkalt NMIBC (non-muscle invasive bladder cancer).

Les mer >

Om Aleris Kreftsenter

Om Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Les mer >

Naturblad

Nytt tilbud til lungekreftpasienter

Aleris tilbyr nå en ny kombinasjonsbehandling til lungekreftpasienter. Behandlingen har i studiesammenheng vist svært lovende resultater for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Les mer >

Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

En studie som sammenligner resultatene etter prostatakreftkirurgi i Oslo og Martiniklinikken i Hamburg, Tyskland, viser store forskjeller i objektive operasjonsresultater så vel som pasientrapporterte score ved de to sykehusene. Studien inkluderer totalt 416 menn.

Les mer >

Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

Aleris kan nå tilby kreftpasienter med ikke-småcellet lungekreft en ny og lovende behandling. Nylig publiserte data viser at behandling har bedre effekt enn dagens standardbehandling.

Les mer >


Back to top