Skip to Content

Utprøvende behandling ved Aleris

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer. Den faglige begrunnelsen for å tilby dette kan være at faglig anerkjente, vitenskapelige studier har vist lovende effekt, men det understrekes at store randomiserte studier nødvendiges ikke har blitt gjennomført ennå. Om Aleris kan tilby behandling eller ikke, baseres på individuell vurdering.


Så langt det er mulig, tilbyr Aleris utprøvende behandling i en studiesammenheng, dvs at pasienter følges opp og effekt måles i henhold til vitenskapelige protokoller.

For tiden tilbyr Aleris immunterapi for følgende pasientgrupper:

◦Kreftsvulster med "MSI-high utrykk". Kreftsvulsten/vevsprøven undersøkes av patologene med spesielle fargemetoder. Indikasjonen er foreløpig ikke godkjent i Europa.

◦Eggstokkreft med spredning som ikke responderer på standard behandling

◦Livmorhalskreft med spredning som ikke responderer på standard behandling

◦Trippel negativ mammacancer med spredning  (Estrogen-, progesteron- og HER-negativ cancer)

◦Kreft i munnhule og svelg med spredning

Dette gjelder tilleggsbehandling med immunterapi til pasienter som får kjemoterapi i 1.linje, både til småcellet lungekreft og til ikke småcellet lungekreft. 

Vi har således et tilbud om adjuvant behandling med immunterapi til nesten alle pasienter som starter cellegift for lungekreft.

 


Her får du utført denne tjenesten


Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo

Beata Gajdzik

Beata Gajdzik

Radiolog

OsloBack to top