Skip to Content

Utprøvende behandling ved Aleris

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer. Den faglige begrunnelsen for å tilby dette kan være at faglig anerkjente, vitenskapelige studier har vist lovende effekt, men det understrekes at store randomiserte studier nødvendiges ikke har blitt gjennomført ennå. Om Aleris kan tilby behandling eller ikke, baseres på individuell vurdering.


Så langt det er mulig, tilbyr Aleris utprøvende behandling i en studiesammenheng, dvs at pasienter følges opp og effekt måles i henhold til vitenskapelige protokoller.

For tiden tilbyr Aleris immunterapi for følgende pasientgrupper:

◦Kreftsvulster med "MSI-high utrykk". Kreftsvulsten/vevsprøven undersøkes av patologene med spesielle fargemetoder. Indikasjonen er foreløpig ikke godkjent i Europa.

◦Eggstokkreft med spredning som ikke responderer på standard behandling

◦Livmorhalskreft med spredning som ikke responderer på standard behandling

◦Trippel negativ mammacancer med spredning  (Estrogen-, progesteron- og HER-negativ cancer)

◦Kreft i munnhule og svelg med spredning

Jeg ønsker mer informasjon


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer


Optune

Behandling av hjernesvulst

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom.

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandling som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftcellene.

PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

Aleris tilbyr behandling av pasienter med inoperabelt malignt melanom (føflekkreft med spredning), med Ipilimumab (Yervoy).

PET/CT ved lungekreft

Avansert utredning

Ved mistanke om lungekreft er det viktig med en rask og grundig utredning.

PET/CT ved demens

Kan oppdage demens i tidlig stadium

PET har en etablert rolle ved utredning av demens på tidlig stadie og skille ulike demensformer fra hverandre.

Back to top