Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

kreft_kirurgi_1200x700.jpg

En studie som sammenligner resultatene etter prostatakreftkirurgi i Oslo og Martiniklinikken i Hamburg, Tyskland, viser store forskjeller i objektive operasjonsresultater så vel som pasientrapporterte score ved de to sykehusene. Studien inkluderer totalt 416 menn.