Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

En studie som sammenligner resultatene etter prostatakreftkirurgi i Oslo og Martiniklinikken i Hamburg, Tyskland, viser store forskjeller i objektive operasjonsresultater så vel som pasientrapporterte score ved de to sykehusene. Studien inkluderer totalt 416 menn.

Her her hovedresultatene fra studien:

  • 84 prosent av pasientene operert ved Martiniklinikken får såkalt nervesparende kirurgi på begge sider av prostata, mens dette gjelder kun 25 prosent av pasientene operert i Oslo. Nervesparing har stor betydning for potens og seksuell funksjon, evnen til å holde på urin og pasientenes livskvalitet etter operasjonen.
  • 89 prosent av pasientene operert ved Martiniklinikken er kreftfrie rundt prostata etter operasjonen, mens dette gjelder 77 prosent i Oslo. Hvis kreftceller ligger igjen, øker risikoen for tilbakefall av kreften.
  • 14 prosent av pasientene fra Martiniklinikken har behov for videre behandling, mens dette gjelder 24 prosent av pasientene ved i Oslo. Dette kan dreie seg om stråling, cellegift eller hormonbehandling.
  • Pasientene operert ved Martiniklinikken rapporterer også selv om signifikant bedre bevart seksualfunksjon etter kirurgi.

 

Den største forskjellen mellom sykehusene ligger i at kirurgene ved Martiniklinikken benytter en metode kalt Neuro Safe-metoden, som innebærer at nervene bevares i størst mulig grad. Dette gir bedre muligheter for bevaring av potensen. Det tas et såkalt frysesnitt av prostatakjertelen, som analyseres av patolog mens pasienten ligger på operasjonsbordet. Patologen melder så raskt fra til kirurgen om alt kreftvevet er fjernet. Hvis det viser seg å være det, kan nervene bevares og operasjonen avsluttes.

I tillegg har kirurgene ved Martiniklinikken lang erfaring og får en mer optimalisert pasientlogistikk fordi de utelukkende driver med prostatakirurgi. Martiniklinikken har ni kirurger som gjør kun denne operasjonen, og hver av dem må utføre minst 200 operasjoner i året for å sikre at de gjør best mulig jobb. De må også ha minst 1000 slike inngrep bak seg før de blir ansatt.