Privat krefttilbud ble redningen til det offentlige tok over

Privat kreftbehandling ble redningen for Kari som hadde kreft med spredning. Hos Aleris fikk hun tilgang på behandling som ennå ikke var tilgjengelig ved norske offentlige sykehus. Kari responderte så godt på medisinen, at sykehuset hun sognet til valgte å gjøre et unntak. Kort tid senere vedtok Beslutningsforum at alle som har Karis krefttype skal få behandlingen dekket av det offentlige.

lege som holder over en pasients hender.