Gentesting: Persontilpasset kreftbehandling

Ny analysemetode gir nye behandlingsalternativer.

Aleris er blant de første sykehusene i landet som kan tilby en ny metode for kreftdiagnostikk. Den nye analysemetoden, NGS-metoden eller Next Generation Sequencing, vil kunne gi våre kreftpasienter best mulig behandling, bl.a. ved å identifisere hvorvidt nye behandlingsalternativer vil egne seg for den individuelle pasients krefttype.

NGS-metoden er ny innen kreftdiagnostikk og handler om dypsekvensering av vevsprøver. Takket være denne metoden  kartlegges viktige genetiske endringer i kreftsvulsten hos hver enkelt pasient. Basert på den genetiske informasjonen kan våre kreftleger skreddersy behandlingen til den enkelte pasient i større grad enn det som var mulig tidligere. Kombinert med de nye kreftmedisinene, vil denne nye diagnostiske metoden gjøre at mange kreftpasienter får flere behandlingsalternativer. Eksempelvis kan nye medisiner erstatte cellegift for hele eller deler av behandlingen. 

Det er store forventninger til at denne diagnostiseringen og persontilpassede kreftbehandlingen vil få en meget sentral rolle i fremtidens kreftbehandling. En mer treffsikker og målrettet behandling kan bidra til at pasienter også unngår senskader, for eksempel etter bruk av cellegift. Aleris har to forskjellige NGS-tester tilgjengelig, slik at at vi best mulig kan bruke en test som passer hver enkelt kreftpasient situasjon best. Prisen varierer fra kr 69.000 til kr 85.000. Begge prisene inkludere nye ultralydveiledete vevsprøver utført hos Aleris, innstøping av vevsprøvene og forsendelse.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på om denne nye metoden er noe for deg. Mange forsikringsselskaper dekker bruk av NGS-metoden. Snakk med ditt forsikringsselskap om NGS omfattes av din helseforsikring.

Jeg ønsker mer informasjon