Skip to Content

Optune

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom. Glioblastom er en meget aggressiv form for kreft som rammer ca 250 nordmenn hvert år.

Behandling av hjernesvulst

Optune er en ny type kreftbehandling som bruker elektriske felt til å forstyrre celledelingen i kreftcellene, såkalte tumorterapifelt.

Pasienten får tilpasset klisterelektroder på huden av skallen og går med en bærbar generator som er tilkoblet et batteri (på størrelse med en liten ryggsekk). Dette utstyret bør brukes flest mulig timer i døgnet (helst > 18 timer). Klisterelektrodene bør byttes en gang i uken, og pasienter med Optune kan være fysisk aktive, bruke mobiltelefon og dusje. Effekten av behandling med Optune vil bli vurdert ved hjelp av regelmessige MR-kontroller.

Før oppstart av behandling med Optune vil en av våre onkologer vurdere hver enkelt pasient. Er pasienter gravid, har pacemaker eller har fått fjernet større deler av skalleben vil han eller hun ikke være egnet for behandling med Optune.

Behandlingen bør helst brukes samtidig med standard behandling som i dag er kirurgi og cellegift. Kombinasjonen med Optune har i større internasjonale studier vist å kunne øke levetiden betraktelig for pasienter med Glioblastom sammenlignet med kun standard behandling. Behandlingen med Optune er godkjent for pasienter som har gjennomført primærbehandling med operasjon og etterbehandling med stråling og cellegift. Behandlingen anses sikker og uten vesentlige bivirkninger.

Pasienten inngår egen kontrakt med Optune om leie av behandlingsutstyr. Alle pasienter vil få en kontaktperson for oppfølging av teknisk utstyr som vil være tilgjengelig døgnet rundt. Les mer her: https://www.optune.com/

Kontakt oss for mer informasjon

Jeg ønsker mer informasjon


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer


Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer.

Aleris vil ofte kunne tilby innovative behandlingsformer godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter før de er tilgjengelige i det offentlige.

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandling som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftcellene.

PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

Aleris tilbyr behandling av pasienter med inoperabelt malignt melanom (føflekkreft med spredning), med Ipilimumab (Yervoy).

PET/CT ved lungekreft

Avansert utredning

Ved mistanke om lungekreft er det viktig med en rask og grundig utredning.

Back to top