Skip to Content

Optune

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom. Glioblastom er en meget aggressiv form for kreft som rammer ca 250 nordmenn hvert år.

Behandling av hjernesvulst

Optune er en ny type kreftbehandling som bruker elektriske felt til å forstyrre celledelingen i kreftcellene, såkalte tumorterapifelt.

Pasienten får tilpasset klisterelektroder på huden av skallen og går med en bærbar generator som er tilkoblet et batteri (på størrelse med en liten ryggsekk). Dette utstyret bør brukes flest mulig timer i døgnet (helst > 18 timer). Klisterelektrodene bør byttes en gang i uken, og pasienter med Optune kan være fysisk aktive, bruke mobiltelefon og dusje. Effekten av behandling med Optune vil bli vurdert ved hjelp av regelmessige MR-kontroller.

Før oppstart av behandling med Optune vil en av våre onkologer vurdere hver enkelt pasient. Er pasienter gravid, har pacemaker eller har fått fjernet større deler av skalleben vil han eller hun ikke være egnet for behandling med Optune.

Behandlingen bør helst brukes samtidig med standard behandling som i dag er kirurgi og cellegift. Kombinasjonen med Optune har i større internasjonale studier vist å kunne øke levetiden betraktelig for pasienter med Glioblastom sammenlignet med kun standard behandling. Behandlingen med Optune er godkjent for pasienter som har gjennomført primærbehandling med operasjon og etterbehandling med stråling og cellegift. Behandlingen anses sikker og uten vesentlige bivirkninger.

Pasienten inngår egen kontrakt med Optune om leie av behandlingsutstyr. Alle pasienter vil få en kontaktperson for oppfølging av teknisk utstyr som vil være tilgjengelig døgnet rundt. Les mer her: https://www.optune.com/

Kontakt oss for mer informasjon


Her får du utført denne tjenesten


Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo

Beata Gajdzik

Beata Gajdzik

Radiolog

OsloBack to top