Skip to Content

Optune

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom. Glioblastom er en meget aggressiv form for kreft som rammer ca. 250 nordmenn hvert år.

Behandling av hjernesvulst

Optune er en ny type kreftbehandling som bruker elektriske felt til å forstyrre celledelingen i kreftcellene, såkalte tumorterapifelt.

Pasienten får tilpasset klisterelektroder på huden av skallen og går med en bærbar generator som er tilkoblet et batteri (på størrelse med en liten ryggsekk). Dette utstyret bør brukes flest mulig timer i døgnet (helst > 18 timer). Klisterelektrodene bør byttes en gang i uken, og pasienter med Optune kan være fysisk aktive, bruke mobiltelefon og dusje. Effekten av behandling med Optune vil bli vurdert ved hjelp av regelmessige MR-kontroller.

Før oppstart av behandling med Optune vil en av våre onkologer vurdere hver enkelt pasient. Er pasienter gravid, har pacemaker eller har fått fjernet større deler av skalleben vil han eller hun ikke være egnet for behandling med Optune.

Behandlingen bør helst brukes samtidig med standard behandling som i dag er kirurgi og cellegift. Kombinasjonen med Optune har i større internasjonale studier vist å kunne øke levetiden betraktelig for pasienter med Glioblastom sammenlignet med kun standard behandling. Behandlingen med Optune er godkjent for pasienter som har gjennomført primærbehandling med operasjon og etterbehandling med stråling og cellegift. Behandlingen anses sikker og uten vesentlige bivirkninger.

Pasienten inngår egen kontrakt med Optune om leie av behandlingsutstyr. Alle pasienter vil få en kontaktperson for oppfølging av teknisk utstyr som vil være tilgjengelig døgnet rundt. 


Her får du utført denne tjenesten


Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo


Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Aleris tilbyr nå en ny behandling til kvinner med HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling.

Les mer >

Ny behandling mot blærekreft: Redusert risiko for tilbakefall og mindre ubehag for pasienten

Ny behandling mot blærekreft

Aleris tilbyr en ny behandling for overfladisk blærekreft, såkalt NMIBC (non-muscle invasive bladder cancer).

Les mer >

Om Aleris Kreftsenter

Om Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Les mer >

Naturblad

Nytt tilbud til lungekreftpasienter

Aleris tilbyr nå en ny kombinasjonsbehandling til lungekreftpasienter. Behandlingen har i studiesammenheng vist svært lovende resultater for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Les mer >

Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

En studie som sammenligner resultatene etter prostatakreftkirurgi i Oslo og Martiniklinikken i Hamburg, Tyskland, viser store forskjeller i objektive operasjonsresultater så vel som pasientrapporterte score ved de to sykehusene. Studien inkluderer totalt 416 menn.

Les mer >

Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

Aleris kan nå tilby kreftpasienter med ikke-småcellet lungekreft en ny og lovende behandling. Nylig publiserte data viser at behandling har bedre effekt enn dagens standardbehandling.

Les mer >


Back to top