Ny behandling mot blærekreft

Synergo er et nytt behandlingsprinsipp hvor man erstatter BCG med en type cellegift (Mitomycin) kombinert med mikrobølgestråling i blæren. Behandlingen gir ca 30 % reduksjon av risiko for tilbakefall etter 24 måneder sammenlignet med standard behandling. Den gir også vesentlig mindre ubehag for pasienten i behandlingsperioden. Behandlingen gis ukentlig over seks uker, og deretter gis det seks vedlikeholdsbehandlinger.

Det diagnostiseres i Norge ca 1200 nye tilfeller av overflatisk urinblærekreft. Behandlingen består av kirurgisk fjerning av kreften og deretter skylling med BCG hver andre uke. BCG er en tuberkulosebakterie som er modifisert til ikke å smitte ut i resten av kroppen. Denne bakterien forårsaker en kraftig blærekatarr som kan forebygge tilbakefall av kreften. Behandlingen er smertefull for pasienten og dessverre er tilbakefallsfrekvensen relativt høy selv med hyppige BCG behandlinger. Ved et tilbakefall må vanligvis pasienten fjerne hele blæren kirurgisk og risikoen for spredning øker. Har blærekreft først spredt seg, er utsiktene til helbredelse dessverre dårlige.