Ny behandling mot blærekreft: Redusert risiko for tilbakefall og mindre ubehag for pasienten

blaerekreft_1.jpg

Aleris tilbyr en ny behandling for overfladisk blærekreft, såkalt NMIBC (non-muscle invasive bladder cancer).

Synergo - ny behandling innen blærekreft

Behandlingen Synergo gir ca 30 % reduksjon av risiko for tilbakefall av blærekreft etter 24 måneder sammenlignet med standard behandling. Den gir også vesentlig mindre ubehag for pasienten i behandlingsperioden, samt at risiko for at urinblæren må opereres bort (cystektomi) reduseres betydelig. Behandlingen gis ukentlig over seks uker, og deretter gis det seks vedlikeholdsbehandlinger. Behandlingen tar omtrent en times tid.

Synergo er et nytt behandlingsprinsipp der BCG (Bacillus Calmette Guerin) er erstattet med en type cellegift (Mitomycin) kombinert med mikrobølgestråling i blæren. Standardbehandlingen for pasienter med overfladisk blærekreft med BCG er oftest svært ubehagelig

Kort om blærekreft

Ifølge Kreftregisteret fikk 1745 mennesker blærekreft i 2017, henholdsvis 1302 menn og 443 kvinner. I Norge er blærekreft den fjerde vanligste kreftformen blant menn, etter prostata-, lunge-, og tykktarmskreft. Blant kvinner er antallet tilfeller av blærekreft økende.

Sykdommen forekommer sjelden før 50-årsalderen og er mest vanlig i 60-80-årsalderen

Små, overfladiske svulster i urinblæren gir få eller ingen symptomer. De vanligste symptomene er blod i urinen, hyppig vannlatingstrang, lett smerte eller svie ved vannlatingen og trykk eller lette smerter. I tidligere stadier av blærekreft er blod i urinen  det vanligste funnet. Hyppig vannlatningstrang og svie kan minne om symptomene ved urinveisinfeksjon.

Alle disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Varer symptomene over tre uker, bør du kontakte lege. Les mer om blærekreft her.

Ønsker du mer informasjon om den nye behandlingen mot blærekreft?

Ring Aleris Kreftsenter i Oslo på 22 54 11 88 eller send en e-post til 

Jeg ønsker informasjon fra Aleris Kreftsenter