Skip to Content

Konsultasjon hos kreftsykepleier

Hvis du blir rammet av kreftsykdom, eller er pårørende til en som har kreft, kan du møte på en rekke utfordringer som følge av sykdommen eller behandlingen. På Aleris Kreftsenter er kreftsykepleier Linda Arbøll Olsen tilgjengelig for konsultasjoner med våre pasienter og eventuelt pårørende.

De vanligste utfordingene kan være knyttet til:

  • Fatigue/utmattelse
  • Kvalme, kosthold og ernæring
  • Redusert arbeidsevne
  • Redusert hukommelse og konsentrasjon
  • Samliv, nærhet og seksualitet
  • Kroniske smerter, nevropatier (nedsatt førlighet)
  • Angst og depresjon

For meg er det viktig at pasientene får svar på det de lurer på knyttet til sykdommen; derav rehabiliteringsprosesser, diverse bivirkninger/ seneffekter under og etter kreftbehandling og generelle utfordringer i den nye livssituasjonen. 

Jeg ønsker mer informasjon


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

22 54 11 88


Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer


Testikkelkreft

Cancer testis

Denne kreftformen er den vanligste formen for kreft for menn mellom 15 og 49 år.

Aleris vil ofte kunne tilby innovative behandlingsformer godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter før de er tilgjengelige i det offentlige.

Nyrekreft

Cancer Renis

Aleris tilbyr CT-undersøkelse, som hovedsakelig er førstevalg for utredning av nyrekreft.

Aleris vurderer raskt alle henvendelser fra personer som enten har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft.

Hudkreft

Hudkreft

Det finnes i hovedsak tre typer hudkreft. Føflekkreft er den mest alvorlige – Aleris tilbyr immunterapi mot denne.

Mage-/tarmkreft

Cancer Coli

Kreft i tykktarm eller endetarm er en av de vanligste kreftformene i Norge. Oppdages den tidlig er prognosene gode.

Back to top