Skip to Content

Konsultasjon hos kreftsykepleier

Hvis du blir rammet av kreftsykdom, eller er pårørende til en som har kreft, kan du møte på en rekke utfordringer som følge av sykdommen eller behandlingen. På Aleris Kreftsenter er kreftsykepleier Linda Arbøll Olsen tilgjengelig for konsultasjoner med våre pasienter og eventuelt pårørende.

De vanligste utfordingene kan være knyttet til:

  • Fatigue/utmattelse
  • Kvalme, kosthold og ernæring
  • Redusert arbeidsevne
  • Redusert hukommelse og konsentrasjon
  • Samliv, nærhet og seksualitet
  • Kroniske smerter, nevropatier (nedsatt førlighet)
  • Angst og depresjon

For meg er det viktig at pasientene får svar på det de lurer på knyttet til sykdommen; derav rehabiliteringsprosesser, diverse bivirkninger/ seneffekter under og etter kreftbehandling og generelle utfordringer i den nye livssituasjonen. 


Her får du utført denne tjenesten


Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo

Beata Gajdzik

Beata Gajdzik

Radiolog

OsloBack to top