Skip to Content

Konsultasjon hos kreftsykepleier

Hvis du blir rammet av kreftsykdom, eller er pårørende til en som har kreft, kan du møte på en rekke utfordringer som følge av sykdommen eller behandlingen. På Aleris Kreftsenter er kreftsykepleier Linda Arbøll Olsen tilgjengelig for konsultasjoner med våre pasienter og eventuelt pårørende.

De vanligste utfordingene kan være knyttet til:

  • Fatigue/utmattelse
  • Kvalme, kosthold og ernæring
  • Redusert arbeidsevne
  • Redusert hukommelse og konsentrasjon
  • Samliv, nærhet og seksualitet
  • Kroniske smerter, nevropatier (nedsatt førlighet)
  • Angst og depresjon

For meg er det viktig at pasientene får svar på det de lurer på knyttet til sykdommen; derav rehabiliteringsprosesser, diverse bivirkninger/ seneffekter under og etter kreftbehandling og generelle utfordringer i den nye livssituasjonen. Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo


Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Aleris tilbyr nå en ny behandling til kvinner med HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling.

Les mer >

Ny behandling mot blærekreft: Redusert risiko for tilbakefall og mindre ubehag for pasienten

Ny behandling mot blærekreft

Aleris tilbyr en ny behandling for overfladisk blærekreft, såkalt NMIBC (non-muscle invasive bladder cancer).

Les mer >

Om Aleris Kreftsenter

Om Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Les mer >

Naturblad

Nytt tilbud til lungekreftpasienter

Aleris tilbyr nå en ny kombinasjonsbehandling til lungekreftpasienter. Behandlingen har i studiesammenheng vist svært lovende resultater for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Les mer >

Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

En studie som sammenligner resultatene etter prostatakreftkirurgi i Oslo og Martiniklinikken i Hamburg, Tyskland, viser store forskjeller i objektive operasjonsresultater så vel som pasientrapporterte score ved de to sykehusene. Studien inkluderer totalt 416 menn.

Les mer >

Behandling av brystkreft

Behandling av brystkreft

Hvordan man behandler brystkreft er avhengig av kreftens størrelse og utbredelse, om svulsten er følsom for kjønnshormoner og om den er såkalt HER2-positiv. I tillegg har kvinnens alder og eventuelle andre sykdommer betydning for valg av behandling.

Les mer >Back to top