Skip to Content

Konsultasjon hos kreftsykepleier

Hvis du blir rammet av kreftsykdom, eller er pårørende til en som har kreft, kan du møte på en rekke utfordringer som følge av sykdommen eller behandlingen. På Aleris Kreftsenter er kreftsykepleier Linda Arbøll Olsen tilgjengelig for konsultasjoner med våre pasienter og eventuelt pårørende.

De vanligste utfordingene kan være knyttet til:

  • Fatigue/utmattelse
  • Kvalme, kosthold og ernæring
  • Redusert arbeidsevne
  • Redusert hukommelse og konsentrasjon
  • Samliv, nærhet og seksualitet
  • Kroniske smerter, nevropatier (nedsatt førlighet)
  • Angst og depresjon

For meg er det viktig at pasientene får svar på det de lurer på knyttet til sykdommen; derav rehabiliteringsprosesser, diverse bivirkninger/ seneffekter under og etter kreftbehandling og generelle utfordringer i den nye livssituasjonen. 


Her får du utført denne tjenesten


Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo

Beata Gajdzik

Beata Gajdzik

Radiolog

Oslo


Naturblad

Nytt tilbud til lungekreftpasienter

Aleris tilbyr nå en ny kombinasjonsbehandling til lungekreftpasienter. Behandlingen har i studiesammenheng vist svært lovende resultater for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Les mer >

Behandling av brystkreft

Behandling av brystkreft

Hvordan man behandler brystkreft er avhengig av kreftens størrelse og utbredelse, om svulsten er følsom for kjønnshormoner og om den er såkalt HER2-positiv. I tillegg har kvinnens alder og eventuelle andre sykdommer betydning for valg av behandling.

Les mer >

Føflekkreft

Ondartet føflekkreft

Aleris tilbyr nå immunterapi som forebyggende tilleggsbehandling til føflekkkreft-pasienter som har gjennomgått operasjon. Behandlingen har vist svært gode resultater.

Les mer >

Linda Arbøll Olsen

Viktig å se hele mennesket

-Når du kommer til oss, er du i en sårbar livssituasjon, sier vår nye kreftsykepleier Linda Arbøll Olsen. –Det er viktig for meg å møte pasientene og deres pårørende med respekt - og på en slik måte at de føler seg sett og ivaretatt.

Møt vår kreftsykepleier Linda >

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste kreftformer i tråd med pakkeforløpene ved de offentlige sykehusene. Vi har kort eller ingen ventetid.

Les mer >

En pasientreise fra Aleris til Martiniklinikken - og tilbake

En pasientreise fra Aleris til Martiniklinikken - og tilbake

Aleris Kreftsenter har siden 2014 hatt et samarbeid med Martiniklinikken i Hamburg om prostataoperasjoner.

Les mer >


Back to top