Skip to Content

Hjernekreft/-svulst

Det finnes mange ulike typer hjernesvulster. Sykdomsforløpet vil avhenge av hvilken type du har, og hvor den sitter. Aleris tilbyr den innovative Optune-behandlingen mot krefttypen glioblastom.

Hjernesvulst er forholdsvis sjelden, og forekommer like ofte hos kvinner som hos menn. I 2015 ble det registrert 937 nye tilfeller med kreft i sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg).

Det finnes mange ulike typer hjernesvulster, og de deles inn etter hvilken celletype de minner mest om, hvor i hjernen de ligger og om de er godartede eller ondartede. Men fordi godartede hjernesvulster kan være dødelige på grunn av sin plassering, risikerer man at skillet mellom en godartet og en ondartet kunst blir kunstig.

Den vanligste kreftformen i hjernen er faktisk spredning fra andre kreftsvulster, men ellers er årsakene bak hjernesvulst i all hovedsak ukjent. Ioniserende stråling (røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer) er en av få kjente miljøfaktorer.

Aleris tilbyr MR av hodet, som ved mistanke om hjernesvulst som regel vil være den første og mest effektive undersøkelsen til å enten påvise eller utelukke kreft. MR kan i tillegg karakterisere svulsten bedre enn andre metoder, og den kan derfor skille mellom diagnoser som kreft, infeksjon, karnøster og slag.

 

Vanlige symptomer på hjernekreft/-svulst

Symptomene ved hjernesvulst er svært avhengig av lokalisasjon, type og veksthastighet, men de mest vanlige er følgende:

 • Hodepine
 • Kvalme og oppkast
 • Svimmelhet og/eller balanseproblemer
 • Synsforstyrrelser
 • Epileptiske anfall
 • Tale- og bevegelsesbesvær
 • Unormal tretthet
 • Hormonforstyrrelser
 • Kognitive vansker
 • Utredning av hjernekreft

 

Ved mistanke om hjernekreft/-svulst gjøres følgende undersøkelser:

 • Klinisk undersøkelse
 • MR
 • Eventuelt supplerende CT av lunger og magen for å vurdere om hovedsvulsten sitter et annet sted enn i hjernen

 

Ønsker du informasjon om kreftutredning på Aleris Kreftsenter kan du lese mer om det her

For informasjon om kreftbehandling på Aleris Kreftsenter kan du lese mer her

 

Behandling av hjernekreft

Hvilken behandling som gis avhenger av svulsttype, beliggenhet og svulstens størrelse. I tillegg er det viktig å velge behandlinger som personen tåler: Det som er en effektiv og god behandling for unge og friske, kan for eldre og svekkede være en påkjenning.

Såfremt det er mulig vil målet med behandlingen være å forsøke å helbrede sykdommen, men i noen tilfeller er det kun aktuelt med lindrende behandling.

Vanlige behandlingsformer er kirurgi, strålebehandling og cellegift – disse kan brukes hver for seg eller i kombinasjon.

 

Ny innovativ behandling: Optune

Aleris Kreftsenter tilbyr den nye og innovative kreftbehandling Optune mot hjernesvulst av typen glioblastom. Dette er en meget aggressiv form for kreft som rammer cirka 250 nordmenn hvert år.

Optune bruker elektriske felt til å forstyrre celledelingen i kreftcellene, såkalte tumorterapifelt. Les mer om behandling med Optune her.

 

Prognose og veien videre

Utviklingen ved et sykdomsforløp med hjernekreft/-svulst vil variere avhengig av hvilken type svulst du har og hvor den sitter. Etter at svulsten er fjernet blir noen helt friske, mens andre får komplikasjoner som synsforstyrrelser, epileptiske anfall, tale- og bevegelsesbesvær eller psykiske forandringer.

Kontroller etter behandling tilpasses den enkelte, og i de tilfeller hvor du opplever seneffekter, kan det være hensiktsmessig å oppsøke spesiell hjelp for disse. Det er også nødvendig å være åpen og søke støtte hos de rundt deg.

 

Ønsker du å komme i kontakt med Aleris Kreftsenter?

Ring oss på 22 54 11 88 , send inn et skjema, eller send en e-post til 


Her får du utført denne tjenesten


Føflekkreft- malignt melanom

Føflekkreft- malignt melanom

Norge er i verdenstoppen når det kommer til føflekkreft, og antall tilfeller av hudkreft er økende. Føflekkreft og "malignt melanom" er det samme.

Les mer om føflekkreft >


Back to top