Skip to Content

Føflekkreft med spredning

Aleris tilbyr behandling av pasienter med inoperabelt malignt melanom (føflekkreft med spredning), med Ipilimumab (Yervoy).

Dette legemiddelet stimulerer immunforsvaret, slik kroppen selv blir bedre i stand til å bekjempe kreftcellene. Det ser ut til at ca 24% av de pasientene som er blitt behandlet, blir langtidsoverlevere (definert som mer enn 2 år). I denne gruppen er det håp om at mange vil kunne bli permanent kurert. Foreløpig har myndighetene bestemt at behandling med Ipilimumab er for dyr til at den skal tilbys ved offentlige sykehus i Norge.

Kravet for å kvalifisere til Ipi-behandling hos oss er ECOG status 0-2. Det vil bant annet si at pasienten må være ute av sengen mer enn 50% av tiden på dagtid. Pasientens sykdom må være i en relativt stabil fase, og at forventet levetid må være mer en 6 måneder. Det siste kravet er fordi det går lang tid fra behandlingsoppstart, til man kan forvente effekt av behandlingen. Pasientene må ikke ha noen kjent auto-immun sykdom (diabetes, leddgikt, lupus, psoriasis etc.). De må oppholde seg i Oslo under hele behandlingsperioden, da vi ønsker å kunne vurdere eventuelle bivirkninger med minst mulig forsinkelse. Unntak kan gjøres der vi får i stand en avtale om oppfølging av eventuelle bivirkninger med pasientens lokalsykehus, som i så fall må ha erfaring med Ipi-behandling. Vi ønsker i utgangspunktet å håndtere alle bivirkninger selv. Foreløpig tilbyr vi ikke re-behandling med Ipi.

Det normale opplegget for våre Ipi-pasienter er en dobbeltime med pasientinformasjon og journalopptak, blodprøver samt FDG PET/CT og MR caput. På bakgrunn av disse undersøkelsene vurderer vi om pasienten egner seg for Ipi. Om pasienten får et behandlingstilbud, følger kur hver tredje uke, totalt fire kurer. Det settes opp en legetime før hver behandling. I tillegg ringes pasienten hver uke i alle uker, der det ikke er satt opp legekonsultasjon. Pasienten følges i totalt 24 uker, med CT responsevaluering i uke 12 og 16, og avsluttende evaluering med FDG PET/CT og MR caput i uke 24. Det settes opp en legetime i etterkant av alle responsevalueringer, og pasienten ringes ukentlig, også i oppfølgingsperioden etter behandlingen er avsluttet. Alle våre Ipi-pasienter får behandlende leges private mobilnummer, slik at vi raskt kan få vurdert eventuelle bivirkninger.

Generelt er bivirkningsprofilen annerledes for Ipi enn for cellegift. Bivirkningene kommer som regel senere (fra 2-3 uker etter oppstart) og omfatter ofte hudreaksjoner og tarmpåvirkning. Det kan også oppstå betennelseslignende tilstander andre steder i kroppen. Om bivirkningene oppdages og behandles tidlig, er de som regel mulig å snu. Ved behandlingskrevende bivirkninger, gjøres det fortløpende en vurdering om neste kur skal utsettes, eller om behandlingen må avsluttes. Pasienten vil da få refundert innbetalt beløp for ubenyttet medikament. Uansett om behandlingen må avbrytes før pasienten har fått alle fire kurene, vil vedkommende bli fulgt hos oss i 24 uker.


Her får du utført denne tjenesten


Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo

Beata Gajdzik

Beata Gajdzik

Radiolog

OsloBack to top