Skip to Content

Føflekkreft med spredning

Aleris tilbyr behandling av pasienter med inoperabelt malignt melanom (føflekkreft med spredning), med en form for metastatisk melanombehandling som kalles immunterapi.

Ipilimumab er et legemiddel som stimulerer immunforsvaret, slik kroppen selv blir bedre i stand til å bekjempe kreftcellene. Det ser ut til at ca. 24% av de pasientene som er blitt behandlet, blir langtidsoverlevere (definert som mer enn 2 år). I denne gruppen er det håp om at mange vil kunne bli permanent kurert. Foreløpig har myndighetene bestemt at behandling med Ipilimumab (Yervoy) er for dyr til at den skal tilbys ved offentlige sykehus i Norge.

 

Krav til Ipi-behandling

Kravet for å kvalifisere til Ipi-behandling hos oss er ECOG status 0-2. Det vil bant annet si at pasienten må være ute av sengen mer enn 50% av tiden på dagtid. Pasientens sykdom må være i en relativt stabil fase, og at forventet levetid må være mer en seks måneder. Det siste kravet er fordi det går lang tid fra behandlingsoppstart, til man kan forvente effekt av behandlingen. Pasientene må ikke ha noen kjent auto-immun sykdom (diabetes, leddgikt, lupus, psoriasis etc.).

 

Krav om nærhet til Aleris eller pasientens lokalsykehus

De må oppholde seg i Oslo under hele behandlingsperioden, da vi ønsker å kunne vurdere eventuelle bivirkninger med minst mulig forsinkelse. Unntak kan gjøres der vi får i stand en avtale om oppfølging av eventuelle bivirkninger med pasientens lokalsykehus, som i så fall må ha erfaring med Ipi-behandling. Vi ønsker i utgangspunktet å håndtere alle bivirkninger selv. Foreløpig tilbyr vi ikke re-behandling med Ipi.

 

Hvem egner seg for Ipi?

Det normale opplegget for våre Ipi-pasienter er en dobbeltime med pasientinformasjon og journalopptak, blodprøver samt FDG PET/CT og MR-caput. På bakgrunn av disse undersøkelsene vurderer vi om pasienten egner seg for Ipi.

 

Ipi-behandling på Aleris

Om pasienten får et behandlingstilbud, følger kur hver tredje uke, totalt fire kurer. Det settes opp en legetime før hver behandling. I tillegg ringes pasienten hver uke i alle uker, der det ikke er satt opp legekonsultasjon. Pasienten følges i totalt 24 uker, med CT responsevaluering i uke 12 og 16, og avsluttende evaluering med FDG PET/CT og MR caput i uke 24.

 

Oppfølging

Det settes opp en legetime i etterkant av alle responsevalueringer, og pasienten ringes ukentlig, også i oppfølgingsperioden etter behandlingen er avsluttet. Alle våre Ipi-pasienter får behandlende leges private mobilnummer, slik at vi raskt kan få vurdert eventuelle bivirkninger.

 

Bivirkninger ved Ipi-behandling

Generelt er bivirkningsprofilen annerledes for Ipi enn for cellegift. Bivirkningene kommer som regel senere (fra 2-3 uker etter oppstart) og omfatter ofte hudreaksjoner og tarmpåvirkning. Det kan også oppstå betennelseslignende tilstander andre steder i kroppen. Om bivirkningene oppdages og behandles tidlig, er de som regel mulig å snu. Ved behandlingskrevende bivirkninger, gjøres det fortløpende en vurdering om neste kur skal utsettes, eller om behandlingen må avsluttes.

 

Refusjon ved avbrutt behandling

Pasienten vil da få refundert innbetalt beløp for ubenyttet medikament. Uansett om behandlingen må avbrytes før pasienten har fått alle fire kurene, vil vedkommende bli fulgt hos oss i 24 uker.

 

Ønsker du å komme i kontakt med Aleris Kreftsenter?

Ring oss på 22 54 11 88 , send inn et skjema, eller send en e-post til Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo


Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Aleris tilbyr nå en ny behandling til kvinner med HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling.

Les mer >

Ny behandling mot blærekreft: Redusert risiko for tilbakefall og mindre ubehag for pasienten

Ny behandling mot blærekreft

Aleris tilbyr en ny behandling for overfladisk blærekreft, såkalt NMIBC (non-muscle invasive bladder cancer).

Les mer >

Føflekkreft- malignt melanom

Føflekkreft- malignt melanom

Norge er i verdenstoppen når det kommer til føflekkreft, og antall tilfeller av hudkreft er økende. Føflekkreft og "malignt melanom" er det samme.

Les mer om føflekkreft >

Hvordan skille ufarlige forandringer og føflekker i huden fra de farlige?

Hvordan skille ufarlige forandringer og føflekker i huden fra de farlige?

Føflekker er i seg selv ikke farlige. Men de kan utvikle seg til maligne melanomer, føflekkreft. Føflekkreft kan oppstå i føflekker eller som en helt ny pigmentering.

Les mer om våre tjenester >

Om Aleris Kreftsenter

Om Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Les mer >

Naturblad

Nytt tilbud til lungekreftpasienter

Aleris tilbyr nå en ny kombinasjonsbehandling til lungekreftpasienter. Behandlingen har i studiesammenheng vist svært lovende resultater for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Les mer >Back to top