Skip to Content

Trippeldiagnostikk - ved mistanke om brystkreft

Hvis det foreligger mistanke om brystkreft, vil det ofte være nødvendig å utføre tre typer undersøkelser: klinisk undersøkelse, bilde- undersøkelse og vevsprøve(biopsi). Kombinasjonen av disse tre undersøkelsene kaller man gjerne trippeldiagnostikk.

Vi tilbyr trippeldiagnostikk ved våre røntgenavdelinger på Frogner i Oslo, i Trondheim, Agder (Lillesand) og Tromsø.

Klinisk undersøkelse:

En lege ser og kjenner grundig på brystene for å lete etter kuler/knuter. Man
undersøker også om det er forstørrede lymfeknuter i armhulene. 

Bildeundersøkelse:
Denne består ofte både av mammografi og ultralydscanning. Ultralyd er bedre
egnet til å undersøke kjertelrikt vev, mens mammografi er bedre egnet til å
undersøke fettrikt vev. De fleste bryst har andeler av begge typer vev, derfor
er kombinasjonen av begge teknikker optimal. Hvis man er under 30 år- eller
gravid- vil legen ofte nøye seg med kun å utføre ultralyd.

I noen tilfeller kan det også være nødvendig med en MR-undersøkelse av brystene.

Vevsprøve:
Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop. Derfor skal man ta en prøve fra kulen, dette kalles en vevsprøve(biopsi). Det er flere måter å få utført dette på. Ved en finnålsprøve stikker legen en tynn nål inn i kulen og suger ut noen celler, som deretter undersøkes i et mikroskop. Ved en grovnålsprøve  bruker legen en tykkere nål og får dermed en større vevsbit til undersøkelsen. I noen få tilfeller kan det være nødvendig å få fjernet hele kulen for at legen skal få undersøkt vevet nærmere.

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim har offentlig avtale på trippeldiagnostikk.  

Behovet for undersøkelser av eventuell spredning av brystkreften blir fastslått ut ifra primærsvulstens egenskaper, status for lymfeknuten i armhulen og symptomer som pasienten har. En CT av kroppen og scintigrafi utgjør viktige undersøkelser av kreft som har spredd seg til lymfeknuter.

Jeg ønsker mer informasjon

Bestill time for brystdiagnostikk

Her får du utført denne tjenesten

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Agder

Senterveien 32
4790 Lillesand

Tlf Sykehus 38 04 99 20

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg. Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf Sykehus 73 87 20 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø

Sjøgata 31-33
9008 Tromsø

Tlf Sykehus 77 66 21 30

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

22 54 11 88


Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Gunnar Kullmann Radiolog

Oslo

Les mer
Mariam Löfwander Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Joanna Majak Gundersen Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Ulrika Ekseth Radiolog

Oslo

Les mer


Om brystkreft

Cancer mammae

Den vanligste kreftformen blant kvinner er brystkreft. Takket være store fremskritt i behandlingen vil de fleste overleve.

Vevsprøve

Histologi/Cytologi

Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Kul i brystet

Bør alltid utredes

Etter vurdering hos våre leger kan du få tatt alle undersøkelser på en og samme dag, slik at du får rask avklaring.

Brystrekonstruksjon

Rekonstruksjon av bryst etter kreft

Etter fjerning av bryst på grunn av brystkreft kan brystet rekonstrueres enten med protese eller med eget vev (DIEP).

Back to top