-Jeg har ikke ord nok for å rose

Ida Weldingh Eftedal (57) fikk brystkreftdiagnosen første gang i 2016. Etter behandling ble hun erklært kreftfri i 2017, men fikk tilbakefall gang på gang. I fjor fikk Ida den knusende beskjeden om et nytt tilbakefall, denne gang med spredning. Siden medisinen hun ventet på foreløpig ikke var godkjent til bruk ved offentlig sykehus, kontaktet hun Aleris Kreftsenter, hvor hun i dag mottar behandling som holder sykdommen i sjakk.

Kreft - ida.jpg