Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Aleris tilbyr nå en ny behandling til kvinner med HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling.

 Det vil si at pasienter med lokalavansert Her2-positiv brystkreft som på operasjonstidspunktet fremdeles har påvisbare kreftceller i operasjonspreparatet, kan halvere risikoen for tilbakefall etter et år fra 22 % til 12 % ved å erstatte 14 kurer standardbehandling med 14 kurer av denne nye behandlingen.

Etter tre år hadde 88,3 % av pasientene ikke fått tilbakefall av sin sykdom, mens det samme gjaldt 77,0 % av dem som fikk standardbehandling. Resultatene ble presentert ved San Antonio Breast Cancer Symposium 2018, og samtidig publisert i New England Journal of Medicine i desember 2018.

Behandlingen gis etter kirurgi og som intravenøs infusjon. Du får én infusjon hver 3. uke. Pasienter med resterende tumor etter neoadjuvant behandling, har en dårligere prognose sammenlignet med dem som er tumorfrie.

 

Ønsker du å få kontakt med Aleris Kreftsenter?

Send inn dette skjemaet så kommer vi tilbake til deg. 

Jeg ønsker informasjon fra Aleris Kreftsenter