Cellegift for å redusere risikoen for tilbakefall

Aleris har nå tatt i bruk gentesten Oncotype DX til deg som har blitt operert for brystkreft. Gentesten gir oss verdifull informasjon om hvorvidt du trenger cellegift som forebyggende etterbehandling etter kirurgi.