Behandlingstilbudet ved Aleris Kreftsenter

Aleris kan i enkelte tilfeller tilby behandling som er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter, men som av ulike grunner ennå ikke er tatt i bruk i Norge.

For tiden tilbyr Aleris immunterapi eller annen behandling til følgende pasientgrupper:

  • Blærekreft med spredning
  • HER-2 positiv brystkreft kan få Perjeta etter operasjon
  • Medikament som hindrer produksjon av testosteron til prostatakreft med nyoppdaget spredning
  • PD-1 negativ lungekreft i 2. linje
  • Eldre pasienter med god almenntilstand som av ulike grunner ikke kan få cellegift.

Prisen varierer i forhold til antall doser som gir, og mengde pr infusjon.

Utprøvende behandling ved Aleris Kreftsenter

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer. Den faglige begrunnelsen for å tilby dette kan være at faglig anerkjente, vitenskapelige studier har vist lovende effekt, men det understrekes at store randomiserte studier nødvendiges ikke har blitt gjennomført ennå. Om Aleris kan tilby behandling eller ikke, baseres på individuell vurdering.

Så langt det er mulig, tilbyr Aleris utprøvende behandling i en studiesammenheng, dvs at pasienter følges opp og effekt måles i henhold til vitenskapelige protokoller.

For tiden tilbyr Aleris immunterapi for følgende pasientgrupper:

  • Kreftsvulster med "MSI-high utrykk". Kreftsvulsten/vevsprøven undersøkes av patologene med spesielle fargemetoder. Indikasjonen er foreløpig ikke godkjent i Europa.
  • Eggstokkreft med spredning som ikke responderer på standard behandling
  • Livmorhalskreft med spredning som ikke responderer på standard behandling
  • Trippel negativ mammacancer med spredning  (Estrogen-, progesteron- og HER-negativ cancer)
  • Kreft i munnhule og svelg med spredning

Optune: ny behandling av hjernesvulst

Aleris Kreftsenter kan tilby en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom. Glioblastom er en meget aggressiv form for kreft som rammer ca 250 nordmenn hvert år.

Optune er en ny type kreftbehandling som bruker elektriske felt til å forstyrre celledelingen i kreftcellene, såkalte tumorterapifelt. Les mer om Optune