Om Aleris Kreftsenter

Det nyeste innen diagnostikk og behandling. Spesialistene i Aleris er til enhver tid oppdatert på siste nytt i internasjonale fagmiljøer og samarbeider med utenlandsk spisskompetanse der det er nødvendig.

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Ønsker du å komme i kontakt med Aleris Kreftsenter?

Ring oss på 22 54 11 88 eller send en e-post til 

Kreftutredning

Vi tilbyr utredningsforløp for de fleste former for kreft og med spisskompetanse innen bryst, prostata, blære/nyre, hud, mage/tarm.

Vi har en moderne bildediagnostikk med mulighet for PET/CT, CT, MR og mammografi, samt ultralyd eller MR-veiledet biopsitaking.

 

Ønsker du vurdering av din krefttype med tanke på nye behandlingsalternativer?

Vi har også mulighet til å ta vevsprøver for gentesting med tanke på persontilpasset kreftbehandling. Les mer om persontilpasset kreftbehandling her

 

Kreftbehandling

Ved behov for kirurgisk behandling av prostatakreft har vi et samarbeid med Martini-klinikken i Tyskland.

Høsten 2015 opprettet Aleris kreftsenter en egen infusjonsenhet. Vi har siden den gang behandlet flere hundre pasienter. Ved vår infusjonsenhet tilbyr vi behandling med lovende medisinske resultater, men som ennå ikke er godkjent for refusjon i det offentlige. Våre kreftleger tilstreber et utstrakt samarbeid med pasientenes fastlege og lokale sykehus.

Les mer om kreftbehandling
Les mer om immunterapi

 

Ny, innovativ prostatadiagnostikk tilgjengelig ved Aleris

I Aleris er vi opptatt av å være innovative. Vi er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft. 

Prostata Spesifikt Membran Antigen (PSMA) er siste generasjon sporstoff (tracer) til bruk i PET/CT for prostatakreftdiagnostikk, og vi kan nå tilby denne ved Aleris. Mange europeiske sykehus har allerede tatt den i bruk. Metoden har vist svært lovende resultater når det kommer til påvisning av metastaser. Når kreftcellene tar opp sporstoffet avgis en svak stråling som man kan se under en PET/CT-undersøkelse. Slik kan man avbilde og beskrive utbredelsen av kreftsykdommen.

 

Tverrfaglig legeteam innen kreftutredning og kreftbehandling

Ved Aleris samarbeider en rekke spesialister på tvers av medisinske disipliner for å sikre deg den beste utredningen og behandlingen. Vårt team består blant annet av: 

  • Onkolog - spesialist i kreftmedisin
  • Urolog - kirurgisk spesialist på urinveier
  • Radiolog - spesialist i røntgendiagnostikk
  • Nukleærmedisiner - spesialist i isotopundersøkelser, f.eks PET-CT
  • Gastrokirurg - kirurgisk spesialist på mage-tarm
  • Gastroenterolog - medisinsk spesialist på mage-tarm
  • Dermatolog - hudspesialist
  • Gynekolog - kirurgisk spesialist på kvinnesykdommer
  • ØNH-lege- kirurgisk spesialist på øre-nese-hals
  • Allmennlege