Ofte stilte spørsmål om bukplastikk

Hvem kan få fjernet overflødig hud? 

I prinsippet kan alle kvinner og menn over 20 år bli vurdert med tanke på operasjon. I og med at bukplastikk ikke er en slankeoperasjon er det svært gunstig for deg som er overvektig å slanke deg før operasjonen. Dette vil i tillegg redusere risikoen for komplikasjoner under operasjonen. 

Våre kirurger vurderer alltid det som er best for deg. Iblant kan de komme til den konklusjon at andre operasjoner eller behandlinger kan være bedre være alternativ for deg.

Gravid etter en bukplastikk? 

Det er ikke noe i veien for en ny graviditet etter at man har fått gjort en bukplastikk. Evnen til å bli gravid eller å bære frem et barn påvirkes ikke av bukplastikken. Alt som er sydd sammen strekkes imidlertid da på nytt og resultatet kan bli «ødelagt». Man kan få bredere arr, muskelfascien kan strekke seg på nytt og magen kan få et nytt heng. Det er derfor anbefalt at man venter med å gjøre en bukplastikk til man har fullført sine graviditeter.

Keisersnitt og bukplastikk? 

Har du ett arr fra et keisersnitt vil man gjerne ta utgangspunkt i dette arret når man gjør en bukplastikk. Mange ganger kan man da også «pynte» på arret etter keisersnittet (som ikke alltid er så estetisk tiltalende), ved å faktisk fjerne det. Eventuelle inndragninger kan da også korrigeres. I de aller fleste tilfeller vil dette gå greit, litt avhengig av hvor lavt arret ligger og hvor mye hudoverskudd man har. Vi diskuterer gjerne dette med deg under konsultasjonen.

Hvordan blir arrene etter en bukplastikk? 

Man får et tverrgående arr nederst på magen like over hårlinjen (kjønnsbehåringen) avhengig av hvor mye hud som skal fjernes. Har man arr etter tidligere operasjoner som for eksempel keisersnitt, vil kirurgen ta hensyn til dette i sin operasjonsplanlegging. En sjelden gang er det også nødvendig å fjerne hud i midtlinjen, slik at arret blir seende ut som en omvendt T. Arret vil være ganske rødt de første månedene, men på sikt blir de fleste arr bleke, flate og pene. Arrene må tapes i minst tre måneder etter nærmere instruks fra kirurgen.

Trenger jeg en oppstramming av muskulaturen? 

Hos enkelte kvinner vil de rette magemusklene sprenges fra hverandre under graviditet. Uansett hvor mye pasientene trener, vil magen buke, og de vil oppleve sjenerende oppmerksomhet og spørsmål om de er gravide.

Under konsultasjonen vil en slik rectusdiastase ofte kunne avdekkes. I noen tilfeller er det også et ledsagende navlebrokk. Ved en eventuell bukplastikk vil man inspisere avstanden mellom de rette bukmuskler og eventuell foreta en sammensying / plastikk som stabiliserer bukveggen. Et lite navlebrokk kan eventuelt lukkes under samme operasjon.

Blir magen helt flat etter en bukplastikk? 

Veldig mye avhenger her av utgangspunktet. Pasienter som har vært svært store/tunge og som ikke klarer å gå tilstrekkelig ned i vekt kan være vanskeligere å få fine. Slankere pasienter med hudoverskudd etter graviditet / vektreduksjon oppnår oftere et optimalt resultat.

Hva er idealvekten for operasjon? 

Ved Aleris vil du alltid få muligheten til en individuell vurdering. Hver pasient blir sett og vurdert individuelt og vi prøver å møte alle med respekt. Selv om vi ideelt ser at BMI bør ligge rundt 28, hender det at pasientens fysiognomi og sykehistorie gjør at vi aksepterer pasienter opp mot BMI 30 for operasjon. Er BMI (body mass index) mye over 30 vil vi hjelpe deg med kostholdsråd og eventuelt sende deg til kostholdsekspert. 

Er bukplastikk et stort inngrep? 

Inntil for få år siden lå alle pasienter som hadde fått utført bukplastikk i sykehus i nærmere en uke. Det som har revolusjonert dette er to ting; for det første har vi fått nyere anestesiformer med svært korttidsvirkende anestesimidler der pasienten raskt våkner og ikke er så kvalme og utslått etter operasjonen. For det andre bruker man mye mer lokalbedøvelse i dag, noe som gjør at pasienten har mindre vondt postoperativt og raskere kan mobiliseres.

Selv om kirurgien er stor og inngrepene ofte tar mellom to og tre timer, klarer man å mobilisere pasienten raskt etter inngrepet. At pasienten kommer opp på beina og beveger seg er svært vesentlig for å hindre blodproppdannelse i leggene.

Det at pasientene raskt kommer hjem til egen seng og toalett hvor man møter sine egne «snille husbakterier», gjør at vi opplever en svært lav infeksjonsfrekvens. Alvorlige infeksjoner er heldigvis svært sjeldne.

Hvordan foregår operasjonen? 

Under konsultasjonen får du vite alle detaljene om hvordan du skal forholde deg i forbindelse med inngrepet. Hvis du er så heldig at du har en person som skal hjelpe deg i forbindelse med inngrepet, er denne personen også hjertelig velkommen til å bli med ved konsultasjonen for å være mest mulig forberedt.

Operasjonsdagen møter du fastende på klinikken ca. 30 minutter før planlagt operasjonsstart. Da har du allerede tatt noen tabletter med litt vann hjemme; dette er del av det vi kaller PREMEDIKASJON – det er tabletter som forbereder kroppen på operasjonstraumet (litt som å ta på seg hjelm før man stanger hodet i veggen). På klinikken fyller du ut et egenmeldingsskjema om egen helse, samtidig som du får ytterligere premedikasjon. Deretter tildeles du en seng på vår postoperative enhet.

Før operasjonsstart tegner kirurgen på deg mens du står. Deretter tas et pre-operativt bilde (FØR-BILDE) som vi legger i journalen slik at vi sammen senere kan vurdere effekten av operasjonen.

Anestesilegen og anestesisykepleier kommer mens operasjonsfeltet vaskes og gjennomgår din helsesituasjon en siste gang før sedasjon / narkose. Deretter får du en kanyle i den ene armen og man starter forsiktig injeksjon av avslappende, bedøvende og smertestillende medikamenter. Alt dette overvåkes av anestesipersonellet som sørger for at du sover under hele inngrepet og at du ikke opplever smerte. Vi bruker ikke muskelavslappende midler (av typen curacit) og sjansen for at du skal ligge våken under inngrepet uten mulighet til å si ifra er således eliminert. Vi ser hvis du begynner å bli urolig før du selv opplever smerte og justerer dosen på medisinene etter dette. Våre anestesører gjør rundt 3000 slike bedøvelser i året og er blant de mest erfarne på dette området i Norge.

Etter at du har sovnet og operasjonsfeltet er vasket, setter kirurgen lokalbedøvelsesblanding for fettsuging. Vi bruker tradisjonell liposkulptur-metodikk med det vi kaller tumescens (fyller vevet med væske). Vi venter mens fettcellene sprenges fra hverandre av væsketrykket og blir lettere tilgjengelig for fettsuging.

Operasjonstiden varierer selvsagt med hvor mye som skal fettsuges (om for eksempel flankene skal fettsuges samtidig), og hvor omfattende en bukplastikk skal være. En ren fettsuging av mage vil kunne ta rundt 1,5 time, mens en full bukplastikk med fettsuging av flanker og samtidig reparasjon av magemuskler kan ta 3,5 timer.

Under operasjonen overvåkes du nøye, og vi gjør alt vi kan for at du ikke skal bli nedkjølt. Etter at områdene er bandasjert, vekkes du forsiktig. Daglig opplever vi at pasientene slår øynene opp etter operasjonen idet vi legger dem i en oppvarmet seng og spør «Skal dere snart begynne?».

Blir jeg sendt hjem med en gang jeg våkner? 

Pasienten selv husker ofte svært lite av operasjonsdagen. Dette skyldes anestesimidlene som benyttes. Ofte informerer vi pasienten om forløpet og operasjonen både en og to ganger. Kommer vi tilbake 5 minutter senere husker de ofte ikke at vi har vært der. Det er derfor VELDIG viktig å alliere seg med en fornuftig ledsager som kan hjelpe til i denne perioden.

For oss er det viktig at pasienten er stabil og har fått tilstrekkelig smertestillende før de reiser hjem. Vi vet av erfaring at rundt en time etter avsluttet inngrep har pasienten fortsatt god effekt av de lokalbedøvende midlene og det er relativt greit å forflytte seg.

Med en fornuftig ledsager, greit transportmiddel og ikke for lang kjøretur vil en avreise etter rundt en time ved vår overvåkningsavdeling være forsvarlig. Etter en bukplastikk bør man oppholde seg innenfor en radius av en times kjøring fra klinikken.

Hva skjer i timen på postoperativ avdeling? 

Den første tiden observerer man spesielt at pasienten våkner ordentlig og at respirasjonen er tilfredsstillende. Når pasienten er våken tilpasses kompresjonsplagg, det er lettere å finne plagg som ikke er for løse / for stramme når pasienten kan samarbeide.

Deretter begynner man informasjon om hvordan pasienten skal forholde seg videre. Fortrinnsvis med pårørende tilstede gjennomgås først smertestillenderegimet; dvs. hvordan smertestillende skal brukes (hvilke midler, hvor ofte osv). Videre gjennomgås sårstell, eventuelt hvordan man tømmer dren, dusjerutiner osv. Det meste står også beskrevet i skriftlig materiell som pasienten får med seg.

Kirurgen kommer inn og gir pasienten en kort informasjon om inngrepet og forsikrer seg om at øvrig personale har all informasjon som skal gis videre til pasienten. Før avreise tilstreber vi også at pasienten får med epikrise – den inneholder blant annet skriftlig operasjonsrapport der inngrepet beskrives i detalj.

Pasienten hjelpes opp og man forsikrer seg om at tilstrekkelig kvalmestillende og smertestillende er gitt før avreise. Vårt personale ledsager deretter pasienten og pårørende ut til ventende transport om nødvendig.

Får jeg dren og er det smertefullt å fjerne disse? 

Vi legger rutinemessig inn dren ved våre bukplastikker. Drenene er sugerør som fjernes overskuddsvæske og blod fra operasjonsområdet. På grunn av all fettsugingsvæsken vi setter i forbindelse med inngrepet og fordi denne mobiliseres når pasienten begynner å bevege seg etter operasjonen, vil vi ofte oppleve at det kommer noen hundre milliliter på drenene første døgn. Denne væsken er det fint å få ut via drenene. Til tross for disse, vil pasientene regelmessig oppleve at det kommer noe blodtilblandet væske ut gjennom operasjonssåret.

Det er ikke vist at langvarig drenasje reduserer sjansen for sene væskeansamlinger (seromer). Vi er derfor raske til å fjerne drenene. Mange får fjernet drenene allerede første postoperative dag. Da har drenene ikke rukket å feste seg og det er veldig greit å fjerne dem.

Blir jeg kontrollert etter operasjonen? 

Ved alle bukplastikker med drensinnleggelse er pasienten inne til kontroll en av de første dagene etter operasjonen. Uansett ringer operatøren pasienten første postoperative dag og forsikrer seg om at alt går bra. På dette tidspunktet må ofte en del av informasjonen gitt rett etter operasjonen gjentas da pasienten ikke alltid husker detaljene.

Etter dette har pasienten åpen linje tilbake til klinikken og operatøren hvis det skulle oppstå uforutsette ting.

Hvis alt går etter planen, ringer pasienten til klinikken og avtaler en kontrolltime som passer alle parter rundt tre måneder etter inngrepet. Der ser man på resultatet og avtaler eventuelle ytterligere kontroller om nødvendig.

Får jeg sykemelding? 

I Norge får man ikke sykemelding ved kosmetiske inngrep. Ved rene fettsuginger er det sjelden at det foreligger medisinsk indikasjon. Ved full bukplastikk foreligger oftere en medisinsk indikasjon som rettferdiggjør sykemelding. Vanlig sykemeldingsperiode er da tre til fire uker.

Ved konsultasjon bør man avklare dette med kirurgen for unngå misforståelser etter operasjonen.

Hvordan føler jeg meg etter operasjonen? 

Jo større operasjonen er, jo mer påvirket blir du etter operasjonen. I den første tiden vil man ofte føle seg temmelig mørbanket etter fettsugingen. Mange beskriver det som de har hatt en hard indre massasje. Har man samtidig fjernet hud, vil det være sårsmerter og i enkelte tilfeller kan det være ubehagelig å strekke seg fullt ut.

Hevelsen tiltar gjerne og er maksimal rundt 5 dager etter operasjonen. Deretter begynner den å gå langsomt tilbake. Du når ikke det endelige resultatet før nærmere tre måneder etter operasjonen, og i noen tilfelle blir det bedre og bedre i nærmere 6 – 12 måneder etter operasjonen.

I ukene etter operasjonen vil man ofte ha en slags «panserfølelse» i fettsugningsskiktet. Dette skyldes det dypere arrvevet som dannes og delvis sammentrekningen i dette vevet. Dette er med å skape et fastere resultat og følelsen av hudsammentrekning. Ved for aggressiv for overfladisk fettsuging er dette med på å skape ujevnheter. «Panserfølelsen» avtar etter hvert og det endelige resultatet trer frem.

Etter en omfattende fettsuging og bukplastikk vil ofte følelsen i huden på magen være redusert. Dels skyldes det at noen hudnerver kuttes under friprepareringen av huden, dels vil det være en hevelse /ødem rundt hudnervene som endrer overføringen av nerveimpulser. Det kan ta måneder før dette bedres, og av og til opplever vi at det ikke går helt tilbake og at det blir noe redusert i følelsen i huden ved arret.

Hvor lenge må jeg bruke kompresjonsplagg? 

Kompresjonsplagg brukes for å holde hevelsen nede og for å sørge for at operasjonsområdet holdes jevnt (unngå innsøkk på grunn av belter / bukselinninger og lignende).

Første uken vil vi gjerne at du bruker kompresjonsplagg dag og natt i en uke, deretter på dagtid i 3 til 4 uker avhengig av hvor omfattende fettsugingen har vært.

Du kan få tilpasset gode kompresjonsplagg hos oss umiddelbart etter operasjonen. Vi bruker bukser og magebelter alt etter hva som passer deg best.

Hvor lenge etter kan jeg forvente at kirurgen er villig til å rette opp eventuelle skjevheter? 

Vi ønsker at våre pasienter skal være fornøyde. Fornøyde pasienter er våre viktigste ambassadører. Har du problemer etter bukplastikk hos oss vil vi veldig gjerne vurdere behovet for korrigerende inngrep innen et år etter første operasjonen, men dette er ingen absolutt grense.

Uforpliktende konsultasjon  

På konsultasjonen vil du og kirurgen prate om hva du ønsker å oppnå med en bukplastikk, og diskutere hvilke muligheter som finnes. Kirurgen vil gi grundig informasjon om hva som foregår på selve operasjonsdagen, hva du kan forvente deg den første tiden etter inngrepet, og når du vil se det endelige resultatet. Det er fint om du på forhånd skriver ned alt du lurer på i forbindelse med en bukplastikk, så du sikrer at du får alle svarene du trenger for å ta en beslutning.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig for å finne en time som passer for deg.

Jeg ønsker konsultasjon!