Vurderer du neseoperasjon?

For noen er en avvikende form på nesen medfødt, for andre har den blitt sånn pga. en skade. En nesekorreksjon kan bidra til en nese som harmonerer bedre med resten av ansiktet.

Din nese kan virke uharmonisk hvis: 

- Nesen er skjev 
- Nesen føles for stor til ansiktet 
- Nesetippen dominerer ansiktet 
- Neseryggen er krum 
- Nesen er for bred 
- Nesetippen peker nedover 
- Neseborene har forskjellig størrelse

Hvem er egnet? 

I konsultasjonen med kirurgen i forkant av en eventuell neseoperasjon er det svært viktig at dine ønsker blir klargjort, slik at man kan avgjøre om dette er realistisk å oppnå.

Man bør ikke foreta kosmetiske operasjoner før nesen er ferdig utvokst. Hos jenter skjer dette i 15 - 16 års alderen, hos gutter noe senere. Det er ingen øvre aldersgrense, men det er viktig at huden fortsatt har sin spenstighet.

Under en neseoperasjon arbeider man med de byggesteinene som allerede er i nesen, eventuelt kan man låne litt brusk fra øre eller ribbein. Det vil derfor kunne være begrensninger på hva man kan oppnå med en operasjon. Tykkelsen på huden og kvaliteten på brusk og bein i nesen er faktorer som kan påvirke resultatet av en neseoperasjon. Hvis pasienten har tykk hud, vil dette kunne begrense f.eks. hvor mye nettere nesetippen kan bli. Det er derfor svært individuelt hva som kan oppnås med en neseoperasjon.

Hva er forløpet i forbindelse med en neseoperasjon? 

Før neseoperasjonen 

Før en neseoperasjon får du møte til en konsultasjon hos kirurgen slik at det dannes en felles forståelse over hva som er ønsket, og hva det er realistisk å oppnå ved en operasjon.

Under neseoperasjonen 

Du blir tatt i mot av sykepleier som veileder og forbereder deg til operasjonen. Anestesilegen vil møte deg for å informere om bedøvelsesmetoden. Kirurgen informerer og forbereder operasjonen sammen med deg. Under operasjonen vil et team bestående av kirurg, operasjonssykepleiere og anestesipersonell være tilstede. På oppvåkningsstuen blir du observert til du er våken. Du vil få servering, smertelindring og bli ivaretatt til du er klar til å reise hjem.

Etter neseoperasjonen 

Etter en operasjon får du personlig oppfølging etter behov. I tiden etter operasjonen og frem til du er fullstendig restituert vil vårt team være behjelpelig med stingfjerning, sårstell og kontroll, samt være tilgjengelig for å svare på spørsmål som måtte dukke opp underveis.

Uforpliktende konsultasjon 

På konsultasjonen vil du og kirurgen prate om hva du ønsker å oppnå med en neseoperasjon, og diskutere hvilke muligheter som finnes. Kirurgen vil gi grundig informasjon om hva som foregår på selve operasjonsdagen, hva du kan forvente deg den første tiden etter inngrepet, og når du vil se det endelige resultatet. Det er fint om du på forhånd skriver ned alt du lurer på i forbindelse med en neseoperasjon, så du sikrer at du får alle svarene du trenger for å ta en beslutning.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig for å finne en time som passer for deg.

Jeg ønsker konsultasjon!

 

Velkommen til Aleris!