Skip to Content

Skader og lidelser i albueleddet - Aleris i Trondheim

Mange lidelser i og rundt albueleddet kan føre til betydelige smerter og nedsatt funksjon. Dette kan videre føre til nedsatt bevegelighet, styrke og hevelse. Vi behandler en rekke lidelser som kan redusere plagene i albueleddet slik at du kan fungere optimalt i hverdagen.

Aleris Rosenborgklinikken har solid erfaring og meget god faglig ekspertise i behandling av albuelidelser.

 

Vi tar imot privatbetalende pasienter og forsikringstakere fra forsikringsselskapene vi har avtaler med.

 

  • For deg som er privatbetalende pasient, kan du ta direkte kontakt med oss for rask time til utredning og behandling.
  • Hvis du har helseforsikring så ta kontakt med ditt forsikringsselskap og be om at de bestiller en time for konsultasjon hos oss.

 

Skader og lidelser i albue

De vanligste lidelsene i albuen skyldes ikke skade i leddet, men overbelastningsskader i muskulaturen i underarmen. Noen pasienter har tross dette forandringer i selve albueleddet som trenger behandling. Alle tilstandene kan gi smerter og nedsatt funksjon av albuen.

Ofte trenger en tilleggsundersøkelser med røntgen, MR eller CT for å stille diagnosen. Vi har lang erfaring i behandlingen av følgende albuelidelser:

 

Tennisalbue og golfalbue

Ved overbelastning av albuen kan det oppstå skade av senene rundt albueleddet. Det starter ofte som en akutt smerte, men den kan gå over i en mer langvarig og permanent albueskade med smerter og ømhet i muskelfestet for håndens strekkmuskulatur på oversiden av albuen (diagnose: tennisalbue) eller i muskelfestet for håndens bøyemuskulatur (diagnose: golfalbue). Vanligvis kan en stille diagnosen tennisalbue og golfalbue ved en vanlig forundersøkelse hos lege, men i noen tilfeller benyttes en MR-undersøkelse i tillegg. Ofte vil treningsterapi hos fysiotarapeut kunne gjøre deg frisk (ev med tillegg av trykkbølgebehandling), men noen ganger må en operere disse tilstandene.

 

Frie legemer i albuen

Dersom du opplever smerter med opphaking og smell i albueleddet kan dette skyldes såkalte frie legemer i albuen; det vil si løse biter inne i leddet som kan sperre og gi opphav til plagene. Det kan være tidligere eller akutt skade eller andre brusktilstander som er årsaken til dette. Diagnosen for frie legemer i albue stilles ved CT, MR, -eller røntgenundersøkelse. Dersom legen finner at det er sannsynlig at plagene skyldes selve de frie legemene, behandles pasienten kirurgisk ved at man tar ut de løse bitene.

 

Slitasjegikt (artrose), betennelse eller slimposebetennelse (bursitt) i albue

Slitasjegikt og betennelsestilstander i albueleddet viser seg ved at albuen hovner opp og blir smertefull. For slitasjegikt oppleves ofte nedsatt bevegelighet i albuen, mens ved betennelser opplever man at huden ofte kan bli varm og rød i området. Årsaken til betennelser og slimposebetennelser i albuen kan være lokal irritasjon, som trykk. Slitasjegikt og betennelser i albuen behandles som oftest med ikke-kirurgiske teknikker. I noen tilfeller behandles kroniske slimposebetennelser med kirurgisk fjerning av betent slimpose.

 

Vi tar imot pasienter fra det offentlige, men også privatbetalende pasienter og forsikringstakere fra forsikringsselskapene vi har avtaler med.

  • Ventetid for pasienter fra det offentlige er å finne på frittsykehusvalg.no.
  • For deg som er privatbetalende pasient, kan du ta direkte kontakt med oss for rask time til utredning og behandling.
  • Hvis du har helseforsikring så ta kontakt med ditt forsikringsselskap og be om at de bestiller en time for konsultasjon hos oss.

 

Bestill time hos Aleris i Trondheim på tlf. 73 95 45 50 eller via kontaktskjemaet under.

Jeg ønsker konsultasjon hos ortoped

 

Back to top