Skip to Content

Ortoped i Trondheim

Lidelser i muskler, sener, ledd og skjelett fører ofte til lange sykemeldingsperioder og av og til uførepensjon. Hos oss får du førsteklasses behandling for en optimal fysisk helse, uten smerter i hverdagen.

Vår ortopediske avdeling har lang erfaring og meget god faglig ekspertise i behandling av en rekke ortopediske lidelser. Vi tilbyr utredning og behandling av en rekke lidelser i muskel-, ledd og skjelettsystemet. Vi har avtaler med det offentlige helsevesenet innen en rekke ortopediske behandlinger. Vi tar selvsagt også imot privatbetalende pasienter og forsikringstakere fra forsikringsselskapene vi har avtaler med.

Vi tar imot pasienter fra det offentlige, men også privatbetalende pasienter og forsikringstakere fra forsikringsselskapene vi har avtaler med.

  • Ventetid for pasienter fra det offentlige er å finne på frittsykehusvalg.no.
  • For deg som er privatbetalende pasient, kan du ta direkte kontakt med oss for rask time til utredning og behandling.
  • Hvis du har helseforsikring så ta kontakt med ditt forsikringsselskap og be om at de bestiller en time for konsultasjon hos oss.

 

Ortopedisk avdeling

Det ortopedkirurgiske tilbudet til Aleris Rosenborgklinikken tas hånd om av ortopeder med lang erfaring og høy faglig kompetanse. Alle ortopedene som er tilknyttet oss har doktorgrader i ortopedi. To ortopeder er tilknyttet klinikken på heltid. De andre ortopedene arbeider til daglig som overleger ved St. Olavs hospital.

Vi tilbyr utredning og behandling av en rekke lidelser i muskel-, ledd- og skjelettsystemet. Avdelingen ledes av overlege, dr. med. Torbjørn Grøntvedt. Vi utfører artroskopiske inngrep (”kikkhullskirurgi”) i skulder, kne, albue og ankel. I tillegg har vi spesialkompetanse på seneskader og "idrettsbrokk".

Alle operasjoner innen artroskopisk kirurgi, hånd -og fotkirurgi gjøres dagkirurgisk. Det vil si at du opereres og reiser hjem samme dag.

Vi utfører ikke protesekirurgi.

Se egen pasientinformasjon om de forskjellige inngrepene.

 

Idrettsmedisin

Våre leger har spesiell kompetanse i avansert artroskopisk kirurgi samt idrettsortopedi. Torbjørn Grøntvedt har vært laglege for Rosenborg siden 1986, og Agnar Tegnander har vært tilknyttet Norges Fotballforbund siden 1995. Torbjørn Grøntvedt har forfattet flere kapitler i boken "Idrettsmedisin".

 

Forskning

Agnar Tegnander er tilknyttet Senter for Idrettsskadeforskning og er veileder på et doktorgradsprosjekt som omhandler jumper`s knee (hopperkne).

Våre fysioterapeuter driver også aktiv forskning og publiserer artikler i internasjonale tidsskift.

 

Offentlige avtaler

Aleris Rosenborgklinikken har for tiden avtale med helseregion Helse Midt-Norge RHF om behandling av pasienter innen fagområdet ortopedi . Dette gjelder inngrep innen flere områder, men forutsetter at pasienten er henvist fra lege og tilstrekkelig utredet, samt at supplerende undersøkelser som røntgen- og eventuelt MR-bilder foreligger. De offentlige avtalene har begrenset omfang, slik at noe ventetid må påregnes. Noen typer operasjoner dekkes ikke av den offentlige avtalen.

 

Private pasienter

Aleris Rosenborgklinikken har avtale med flere forsikringsselskaper om ortopedisk utredning og inngrep. Dette innebærer at forsikringsselskapene har gjort avtaler om prioritert behandling for deg som forsikringstaker. Ut over dette kan du selvfølgelig som privatbetalende pasient få raskt time hos oss for utredning og eventuelt operasjon.

 

Fysioterapi

Vi henviser de av våre pasienter som trenger det til høyt kvalifiserete fysioterapeuter med tanke på opptrening etter behandling utført hos oss.

 

Bestill time på tlf. 73 95 45 50 eller via kontaktskjemaet under.

Jeg ønsker konsultasjon


Back to top