Skip to Content

Urolog i Tromsø

Spesialiteten urologi omfatter behandling av kirurgiske tilstander i urinveiene og i mannlige kjønnsorganer.

Back to top