Døgnrytmeforstyrrelser

Kroppen har en indre biologisk klokke som er med på å bestemme når vi blir trøtte og når vi skal våkne. Når denne går for raskt eller for seint, oppstår døgnrytmeforstyrrelser.

Søvnproblemer_1200x700.jpg