Skip to Content

Søvnspesialist i Tromsø

Ved Aleris Tromsø har vi lang erfaring med søvnproblematikk. Vi tar vi imot pasienter med alle typer søvnforstyrrelser til utredning, og tilbyr behandling for alle de vanligste søvnsykdommene.

De fleste av oss har opplevd en dårlig natt, eller tre, dette regnes som normalt. Det er først når søvnproblemene vedvarer over uker, måneder og år, og går ut over livskvalitet, humør, funksjonsnivå, arbeid og familien, at det dreier seg om en søvnsykdom som trenger videre utredning og behandling. Bestill time for søvnutredning på telefon 77 66 21 30

Søvnsykdommer

Søvnforstyrrelser er vanlig i befolkningen – rundt en tredjedel av befolkningen klager over dårlig søvn i perioder. Den vanligste søvnforstyrrelsen er søvnløshet (insomni). De med insomni har problemer med å sovne eller holde på søvnen. Ca. 20% av befolkningen lider av denne tilstanden. En annen vanlig søvnforstyrrelse er søvnapnè. 8-16% av befolkningen har denne tilstanden som kjennetegnes ved høylytt snorking, økt tretthet på dagtid og pustepauser under søvn. 

Utover dette finnes det flere andre søvnforstyrrelser som er noe mindre vanlig i befolkningen, du kan finne mer informasjon om mange av dem på disse sidene.

Mange pasienter har flere søvnsykdommer på en gang, noe som gjør at det er viktig med en grundig utredning før oppstart av behandling. Noen har også andre sykdommer som

påvirker søvnkvaliteten, slik som ulike smertetilstander, depresjon eller angstlidelser. Søvnutredning og behandling kan derfor være ganske komplisert, men med god kompetanse og et godt team kan en kartlegge og behandle de aller fleste søvnforstyrrelser på en god måte.

Utredning og behandling

Etter at du har tatt kontakt med oss, vil du få tilsendt et søvnutredningsskjema og en søvndagbok som skal fylles ut over en ukes tid før du møter til søvnutredningstime hos vår lege med spesialkompetanse på søvnforstyrrelser. 

På utredningstimen blir det vurdert hvilke(n) søvnlidelse(r) du har og en starter deretter vanligvis opp behandlingen. Noen pasienter vil også trenge videre utredning av nevrolog eller øre-nese-hals spesialist hos Aleris før en kan starte behandling – dette er avhengig av hvilken type søvnlidelse du har. Noen pasienter har også behov for å gjennomgå en søvnregistrering med respiratorisk polygrafi. Du får da med deg utstyr du skal sove med én natt, som du leverer tilbake dagen etter. Behovet for å en slik undersøkelse vil bli vurdert på din utredningstime. 

Hos oss samarbeider flere ulike fagdisipliner; allmennlege med spesialkompetanse på søvnlidelser, nevrolog, øre-nese-hals spesialist og pasientkoordinator med helsefaglig bakgrunn utgjør det teamet som jobber for å finne ut av akkurat hvilken søvnlidelse du har, og for å finne den beste behandlingen.

Vi håper og tror at vi kan hjelpe deg med din søvnforstyrrelse. Ta kontakt med oss på telefonnummer 77 66 21 30 for å bestille time.


Søvnrelaterte pusteforstyrrelser (søvnapné)

Disse søvnlidelsene kjennetegnes ved forstyrrelser av pusten under søvn, og da spesielt i dyp søvn. Søvnapnè er den vanligste av disse, og rammer mellom 8-16% av den voksne befolkningen.

Les mer

Insomni

De som plages av insomni har problemer med å falle i søvn og/eller holde på søvnen, eller de våkner veldig tidlig på morgenen. Ca 20% av befolkningen har insomni.

Les mer

Hypersomnier

Mens insomni-pasienten sliter med å få til å sove, har hypersomni-pasienten det motsatte problemet. De har økt søvnighet, og kan sovne nesten hvor som helst og når som helst.

Les mer

Parasomnier

Parasomnier er en samlebetegnelse på bevegelsesrelaterte søvnforstyrrelser. De vanligste formene er å gå eller snakke i søvne, nattlige skrekkanfall og/eller ufullstendig oppvåkning med forvirring.

Les mer

Døgnrytmeforstyrrelser

Kroppen har en indre biologisk klokke som er med på å bestemme når vi blir trøtte og når vi skal våkne. Når denne går for raskt eller for seint, oppstår døgnrytmeforstyrrelser.

Les mer

Om søvn

Søvn er en viktig del av livet – faktisk tilbringer vi nærmere en tredjedel av livet vårt sovende! Hvor lenge vi sover er allikevel veldig individuelt.

Les mer
Back to top