Skip to Content

Aleris Røntgen Stavanger

Våre erfarne radiografer og radiologer tilbyr bildediagnostiske undersøkelser av høy kvalitet. Du kan få time på dagen til de fleste undersøkelser.

Våre tjenester

Ved vår avdeling bruker vi det mest moderne utstyr til å utføre:

I Aleris ønsker vi å tilby våre pasienter et helhetlig og sømløst forløp fra diagnostikk til behandling, når det er behov for det.Vi har derfor et tett samarbeid med de to Aleris-sykehusene i Bergen; Hinna Park og Colosseum Stavanger. Her møter du spesialister innen en rekke fagfelt, og det er kort ventetid for konsultasjon hos blant annet ortoped, plastikkirurg, hudlege og hjertespesialist. Sykehusene har både offentlige og private tilbud.

Time på dagen!

Hvis du ønsker å betale for undersøkelsen selv, kan vi tilby time på dagen, til de fleste undersøkelser. Som en hovedregel vil din henviser får svar i løpet av to virkedager på rutineundersøkelser.

Offentlig avtale

Vi har refusjonsavtale med det offentlige på en rekke undersøkelser. Det betyr at du kan bestille time hos oss, og kun betale vanlig offentlig egenandel på 250 kr. Henvisninger blir alltid vurdert ut ifra medisinsk alvorlighetsgrad og kliniske opplysninger fra din lege.

Hvordan får jeg time?

Du kan bestille time over telefon, web-booking eller ved personlig fremmøte. Vi må ha en henvisning for å kunne gjennomføre undersøkelsen. Denne kan du få hos din fastlege, spesialist eller andre som har rett til å henvise til radiologiske undersøkelser. Alle henvisningsblanketter kan brukes - selv når du ikke er henvist til Aleris. 

Dersom du har noen spørsmål vedrørende undersøkelsen, ber vi deg ta kontakt med oss i forkant.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi alle våre kunder til å betale med bankkort.

Alle henvisninger kan brukes

Alle henvisninger til røntgen kan brukes hos oss, selv om det ikke står Aleris på selve henvisningen. Du står fritt til å velge hvor du vil ta røntgenundersøkelsen.

Strålevernforskriften krever at pasienten har henvisning for alle radiologiske undersøkelser, uansett om den betales privat eller av det offentlige. 

Har du ikke henvisning?

Bestill time hos lege ved Aleris - eller kontakt din fastlege.

Avbestilling av time

Avbestilling/endring av timer må skje senest 24 timer før undersøkelsen. For undersøkelser satt opp i helg eller mandager, må timen avbestilles senest kl. 10.00 fredagen før.

Hvis du ikke møter opp til avtalt time, må du betale et gebyr. For offentlige timer er dette gebyret på 702,-, for private timer er det full pris for hver undersøkelse.

I tillegg kommer et fakturagebyr på kr. 100,-.

[TELEPHONE_CAPTION] [TELEPHONE]
[TELEPHONE2_CAPTION] [TELEPHONE2]

Kontakt oss

Aleris Røntgen Stavanger
Børehaugen 1, 1. etg.
4006 Stavanger
Telefon Tlf. 22 43 43 43
Åpningstider Sommeråpent: Fra 5. juli til 13. august har vi åpent hver dag fra 08.00-15.30
Lørdag og søndag stengt

Mandag - torsdag kl. 7-21
Fredag kl. 7-19

Telefontid t.o.m. uke 32:
Mandag – torsdag kl 7–18
Fredag kl 7-16

Røntgen

Spør etter time på dagen!

Røntgen er en enkel og ufarlig undersøkelse som gir god detaljfremstilling av lunger og skjelett.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

CT

CT er en ufarlig røntgenundersøkelse som gjør det lettere for legene å oppdage sykdommer eller fysiske endringer i kroppen.

MR

Mulighet for time på dagen! MR er en effektiv og ufarlig metode som gir gode bilder av kroppsdeler som også er omgitt av ben/skjelett.

Ultralyd er en rask, smertefri og ufarlig undersøkelse. Ultralyd brukes til å gi hurtig svar på en konkret mistanke om sykdom, eller gi pasientene svar på om noe er galt.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Back to top