Skip to Content

Ortoped i Oslo

Langvarige lidelser i muskel, ledd og skjelett fører ofte til langtidssykefravær og uførepensjon. Hos Aleris på Frogner i Oslo får du førsteklasses behandling for en optimal fysisk helse, uten smerter i hverdagen.

Back to top