Unike resultater etter protesekirurgi i hofte og kne

Aleris-sykehuset i Drammen utfører de fleste typer proteseoperasjoner i hofter og knær - og det med svært gode resultater. Kvaliteten på protesekirurgien kan måles på flere måter. Positive tilbakemeldinger fra pasienter er én viktig pekepinn, men i tillegg har vi over lengre tid ført statistikk som viser unike resultater for operasjonene utført her hos oss.

grafer som omhandler proteseresultater. illustrasjon.