Nasjonalt kompetansesenter: Aleris Drammen er best i landet på hofteproteser

Aleris Drammen er best i landet på hofteproteser. Årsrapporten fra hofteregisteret, publisert av Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, rangerer ortoped Arne Kristian Aune og hans team ved Aleris Drammen, som best i landet når det kommer til hofteproteser.

ortoped arne kristian aune ved aleris drammen. foto.