Nasjonalt kompetansesenter: Aleris Drammen blant de beste i landet på hofteproteser

Aleris Drammen er blant de beste i landet på hofteproteser. Årsrapporten fra hofteregisteret, publisert av Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, rangerer ortoped Arne Kristian Aune og hans team ved Aleris Drammen, som nest best i landet når det kommer til hofteproteser.

Kompetansesenteret offentliggjør hvert år resultater og data fra nasjonalt hoftebrudd-, leddprotese- og korsbåndregister. Nytt av året er at registeret sammenligner sykehus på revisjonsparametre, dvs. andelen pasienter som har hatt behov for reoperasjoner.

– Vi er selvfølgelig veldig stolte over å rangere som nummer to på denne statistikken. For oss ved Aleris Drammen står kvalitet alltid i høysetet, sier ortoped Arne Kristian Aune.

Rangeringen publiseres på bakgrunn av rapportering fra alle alle landets ortopediske kirurger. Kompetansesenteret, som står bak rapporten, samarbeider blant annet med Norsk Ortopedisk Forening, Norsk pasientregister (NPR), Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Aleris Drammen er et helprivat sykehus med et bredt medisinsk tilbud. Dr. Arne Kristian Aune er spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi. Dr. Aune har lang ortopedisk erfaring med spesialfelt innenfor artroskopisk kirurgi og idrettsskader. Han har doktorgrad innenfor feltet knekirurgi og har ytterligere forskningserfaring innen ortopedisk kirurgi.