Nasjonalt kompetansesenter: Aleris Drammen blant de beste i landet på hofteproteser

Dr.Aune_1200x700.jpg

Aleris Drammen er blant de beste i landet på hofteproteser. Årsrapporten fra hofteregisteret, publisert av Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, rangerer ortoped Arne Kristian Aune og hans team ved Aleris Drammen, som nest best i landet når det kommer til hofteproteser.