Skip to Content

Aleris Røntgen Bergen

Aleris Røntgen Bergen har et bredt tilbud innen radiologi, og kan tilby time uten ventetid. Vi holder til i 5. etg. i Bergen Storsenter, med egen inngang vis a vis jernbanestasjonen.

Offentlig avtale

Vi har refusjonsavtale med det offentlige på en rekke undersøkelser. Det betyr at du kan bestille time hos oss, og kun betale vanlig offentlig egenandel på 250 kr. Henvisninger blir alltid vurdert ut ifra medisinsk alvorlighetsgrad og kliniske opplysninger fra din lege. Klikk her for oversikt over ventetider på offentlige timer

Våre tjenester

Ved Aleris Røntgen Bergen kan vi tilby følgende:

Våre erfarne radiologer og radiografer garanterer at både selve undersøkelsene og tolkningen av disse utføres på beste vis.

I Aleris ønsker vi å tilby våre pasienter et helhetlig og sømløst forløp fra diagnostikk til behandling, når det er behov for det. Vi har derfor et tett samarbeid med de to Aleris-sykehusene i Bergen; Marken og Nesttun. Her møter du spesialister innen en rekke fagfelt, og det er kort ventetid for konsultasjon. Sykehusene har både offentlige og private tilbud.

Time på dagen!

Hvis du ønsker å betale for undersøkelsen selv, kan vi tilby time på dagen, til de fleste undersøkelser. Som en hovedregel vil din henviser får svar i løpet av to virkedager på rutineundersøkelser. 

Hvordan får jeg time?

Du kan bestille time over telefon, web-booking eller ved personlig fremmøte. Vi må ha en henvisning for å kunne gjennomføre undersøkelsen. Denne kan du få hos din fastlege, spesialist eller andre som har rett til å henvise til radiologiske undersøkelser. Alle henvisningsblanketter kan brukes - selv når du ikke er henvist til Aleris. 

Dersom du har noen spørsmål vedrørende undersøkelsen, ber vi deg ta kontakt med oss i forkant.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi alle våre kunder til å betale med bankkort.

Alle henvisninger kan brukes

Alle henvisninger til røntgen kan brukes hos oss, selv om det ikke står Aleris på selve henvisningen. Du står fritt til å velge hvor du vil ta røntgenundersøkelsen.

Strålevernforskriften krever at pasienten har henvisning for alle radiologiske undersøkelser, uansett om den betales privat eller av det offentlige. 

Har du ikke henvisning?

Bestill time hos lege ved Aleris - eller kontakt din fastlege.

[TELEPHONE_CAPTION] [TELEPHONE]
[TELEPHONE2_CAPTION] [TELEPHONE2]

Kontakt oss

Aleris Røntgen Bergen
Kaigt 5 Bergen Storsenter, 5 etg.
5015 Bergen
Telefon Tlf. 22 43 43 43
Åpningstider Mandag - fredag kl. 7.20-22
Åpent også helger; spør ansatte om tidspunkt

Telefontid t.o.m. uke 32:
Mandag – torsdag kl 7–18
Fredag kl 7-16

Røntgen

Spør etter time på dagen!

Røntgen er en enkel og ufarlig undersøkelse som gir god detaljfremstilling av lunger og skjelett.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

CT

CT er en ufarlig røntgenundersøkelse som gjør det lettere for legene å oppdage sykdommer eller fysiske endringer i kroppen.

MR

Mulighet for time på dagen! MR er en effektiv og ufarlig metode som gir gode bilder av kroppsdeler som også er omgitt av ben/skjelett.

Ultralyd er en rask, smertefri og ufarlig undersøkelse. Ultralyd brukes til å gi hurtig svar på en konkret mistanke om sykdom, eller gi pasientene svar på om noe er galt.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Back to top