Tunge øyelokk: Komplikasjoner og bivirkninger - Aleris i Bergen

Enhver operasjon medfører en risiko for komplikasjoner. Inngrep på øyelokkene er likevel en meget sikker operasjon og komplikasjoner oppstår svært sjeldent. Kirurgene ved Aleris Nesttun har lang erfaring med øyelokkoperasjoner. Det er en av grunnene til at komplikasjoner sjelden oppstår hos oss.

Vi ønsker deg velkommen til en uforpliktende konsultasjon. Du får en grundig faglig veiledning og informasjon om selve inngrepet. Det er viktig at både du og kirurgen kommuniserer godt i forkant av inngrepet. På denne måten kan han imøtekomme dine ønsker og behov, samtidig som du får dannet deg et realistisk bilde av sluttresultatet.

Infeksjon

Behandlingskrevende infeksjon er svært uvanlig ved øyelokksoperasjon.

Allergi

Allergiske reaksjoner mot bedøvelsesmidler er svært alvorlig, men forekommer svært sjelden.

Bestill time hos Aleris i Bergen på tlf. 55 11 80 80 eller via kontaktskjemaet under.

Jeg ønsker konsultasjon i Bergen