Fettsuging i Bergen: Komplikasjoner og bivirkninger

Enhver operasjon medfører en risiko for komplikasjoner. Fettsuging er likevel en meget sikker operasjon og komplikasjoner oppstår svært sjelden. Våre kirurger ved Aleris Nesttun har svært lang erfaring med liposkulptur. Erfaring kombinert med forebyggende tiltak og steril kirurgiske teknikker forhindrer infeksjoner. Det er derfor vi har svært få komplikasjoner hos oss.

Blødning

Blødning av betydning har ikke forekommet med vår nåværende liposkulptur-teknikk. Blåmerker i huden er derimot ikke uvanlig, men foreligger i betydelig mindre omfang enn ved den tradisjonelle fettsugingen. Disse blåmerkene forsvinner som regel etter 2-4 uker.

Nedsatt følelse og hevelse i behandlet område

Nedsatt følelse i huden er vanlig, men dette normaliserer seg oftest innen 2-6 måneder. Hevelse i områdene som er behandlet er normalt. Kompresjonsplagget du får bidrar til å komprimere området, og redusere hevelsen. Det er vanskelig å angi hvor lenge hevelsen vil være til stede, da normaliseringsprosessen varierer fra person til person avhengig for eksempel alder. Huden vil føles noe hard i den første tiden og enkelte ujevnheter vil kunne kjennes under huden. Dette er helt normalt og vil forsvinne etter hvert. Massasje har en god effekt på disse ujevnhetene.

Hudoverskudd

Hudoverskudd / løs hud kan være et problem. Oppstramming eller fjerning av løs hud kan gjøres samtidig med liposkulptur, eller på et senere tidspunkt. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Generelt kan vi si at problemer med overskuddshud eller løs hud er større hos eldre personer og personer med dårlig hudelastisitet.

Som regel er lokalisasjonen av fettsamling ofte viktigere enn pasientens alder. Vi har god erfaring fra liposkulptur hos pasienter over 70 år hvor huden har trukket seg pent sammen, med et godt resultat.

Ujevnheter og asymmetri

Ujevnheter i huden over det fettsugde området var vanlig med den tradisjonell fettsuging, spesielt dersom det ble fjernet relativt store mengder fettvev. Større ujevnheter ("søkk") forekom også dersom det ble fjernet for mye fettvev. Ved liposkulptur hos oss benyttes ikke automatiserte maskinsug, men kirurgen arbeider manuelt med tynnere kanyler. Dette har redusert frekvensen av ujevnheter og asymmetri.

Selv med vår nåværende teknikk kan ujevnheter forekomme og være sjenerende. Disse kan ofte rettes på ved ny liten liposkulptur etter 6-12 måneder hvor man "glatter" over konturene ved å fjerne fettvev rundt ujevnheten(e).

Bestill time hos Aleris i Bergen på tlf. 55 11 80 80 eller via kontaktskjemaet under.

Jeg ønsker konsultasjon i Bergen