Bukplastikk i Bergen: Komplikasjoner og bivirkninger

Full bukplastikk er et relativt omfattende inngrep, men komplikasjoner forekommer sjeldent når man opererer personer i god allmenntilstand som er tilnærmet normalvektige og ikke røyker. For å redusere faren for komplikasjoner bør du forsikre deg om at du blir operert av en godkjent plastikkirurg med erfaring, og med mulighet for god oppfølging. Våre kirurger hos Aleris Nesttun har lang erfaring med bukplastikk og det er kanskje derfor komplikasjoner oppstår sjelden hos oss.

Infeksjon

Til tross for våre dyktige kirurger er likevel ethvert kirurgisk inngrep forbundet med en viss infeksjonsfare. Dette fører til at operasjonssåret heles saktere og arrene eventuelt blir mindre pene. Infeksjon forekommer heldigvis svært sjelden ved mageplastikk.

Blødning

Det legges eventuelt inn dren under operasjonen for å ta unna blødning de første par dagene. Dersom kirurgen vurderer blødningsfaren til å være svært liten, unnlater man iblant å legge inn dren. For å redusere blødningsfaren skal du følge forholdsreglene om redusert aktivitet etter operasjonen.

Gul vevsvæskeansamling

Gul vevsvæske kan samle seg mellom bukveggen og huden (”sårhulen”) og vil føles som stramhet eller hevelse. Dette er en uskyldig tilstand som behandles med tapping.

Allergisk reaksjon på narkose

Narkosemidler kan i meget sjeldne tilfeller utløse alvorlige allergiske reaksjoner. Oftest utløses slike reaksjoner av muskellammende medikamenter. Disse benyttes ikke ved klinikken.

Blodpropp

Blodpropp forekommer svært sjelden.

Bestill time hos Aleris i Bergen på tlf. 55 11 80 80 eller via kontaktskjemaet under.

Jeg ønsker konsultasjon i Bergen