Ansiktsløft i Bergen: Komplikasjoner og bivirkninger

Enhver operasjon medfører en risiko for komplikasjoner. Ansiktsløft er likevel en meget sikker operasjon og komplikasjoner oppstår svært sjelden. Kirurgene hos Aleris Nesttun har lang erfaring med ansiktsløft.

Vi ønsker deg velkommen til en gratis og uforpliktende konsultasjon. Du får en grundig faglig veiledning og informasjon om selve inngrepet. Det er viktig at både du og kirurgen kommuniserer godt i forkant av inngrepet. På denne måten kan han imøtekomme dine ønsker og behov, samtidig som du får dannet deg et realistiske bilde av slutt resultatene.

Blodansamling under huden

Svært sjelden oppstår det blodansamling under huden. Symptomene er pressende smerter og raskt økende hevelse utenom det vanlige ettersom noe hevelse er normalt etter operasjonen. Blodansamling kan suges ut eller fjernes ved å ta opp et par sting. Dette vil ikke innvirke på det endelige resultatet.

Infeksjon

Det oppstår svært sjelden behandlingskrevende infeksjon etter ansiktsløft.

Allergi

Allergiske reaksjoner mot bedøvelsesmidler er svært alvorlig, men forekommer svært sjeldent.

Harde partier og nedsatt følelser under huden

Det kan opptre harde partier under huden. Disse vil mykne av seg selv igjen, men det kan gå flere måneder. Følelsen i kinnene vil til å begynne med være tydelig nedsatt, men vil med tiden komme tilbake.

Hudavstøtninger

Små hudavstøtninger kan forekomme nær arret, spesielt bak øret hos røykere. Dette tar noen uker for å gro og vil kunne etterlate seg større arr.

Bestill time hos Aleris i Bergen på tlf. 55 11 80 80 eller via kontaktskjemaet under.

Jeg ønsker konsultasjon i Bergen