Fettsuging i Bergen: Komplikasjoner og bivirkninger

Fettsuging_komplikasjoner12.jpg

Enhver operasjon medfører en risiko for komplikasjoner. Fettsuging er likevel en meget sikker operasjon og komplikasjoner oppstår svært sjelden. Våre kirurger ved Aleris Nesttun har svært lang erfaring med liposkulptur. Erfaring kombinert med forebyggende tiltak og steril kirurgiske teknikker forhindrer infeksjoner. Det er derfor vi har svært få komplikasjoner hos oss.