Fettsuging i Bergen: Før operasjon

Fettsuging_foperasjon1200x7.jpg

Det er viktig at du følger våre pålegg før en operasjon med tanke på din egen sikkerhet.