Fjerne brystprotese i Bergen

Fjerne_brystprotese1200x700.jpg

Brystforstørrelse har blitt svært vanlig de senere år og er regnet for å være et trygt inngrep. Etter hvert som årene går vil det kunne komme et tidspunkt hvor fjerning av protesene kan bli aktuelt.