Skulderinstabilitet - skulder ut av ledd - Aleris i Bergen

Skulderen kan fortsette å gli ut av ledd eller bli vond og ustabil etter at den har gått ut av ledd for første gang. Dette forekommer hyppigere jo yngre og mer aktiv pasienten er.

Det kan også være stadige småuhell eller overbelastning som ved kasteidretter som gjør at det blir instabilitet. Dette oppfatter pasienten ved at det blir stadig mer smertefullt å kaste, spille tennis, eller liknende, eller plager ved andre aktiviteter hvor skulderen beveges mot ytterstillingene.

Operasjonen

Vi finner ofte at leddkapselen og leddleppen kan være uttøydet, eller også avrevet fra skulderleddskålen. En slik diagnose kan vi stille ved røntgenundersøkelse eller magnet tomografundersøkelse. Imidlertid er den sikreste metoden for å stille denne diagnosen en leddkikkert-undersøkelse, en såkalt artroskopi av skulderleddet.

Under en slik leddkikkertprosedyre, som foregår gjennom noen små innstikk i huden, kan man også gå inn og stifte eller sy fast en avrivning av leddkapselen inn mot skulderleddskålen.

Dersom det imidlertid foreligger skade på den benede kanten av leddskålen tillegg til avrivningen, vil en slik ledd kikkert prosedyre være noe usikker, og det vil være sikrere å gjøre en full operasjon, hvor man legger et snitt over skulderen, går gjennom muskulaturen, syr fast den avrevne leddkapselen og transplanterer ben i tillegg.

Generelle råd

Hjemreise skjer samme dag som operasjonen med armen i fatle. Armen skal være i fatlebandasjen i 4 uker, dag og natt. Du kan ikke rotere armen mer ut enn at underarmen peker rett frem (0 grader). Dersom reparasjonen er gjort baktil i skulderen, skal du ikke rotere armen innover.

Etter 4 uker starter du hos fysioterapeut som følger rehabiliteringsprogrammet fra oss. Se eget skriv. Etter 3 mnd kan du begynne å trene med vekter for å øke styrke.

Etter 6 måneder er du tilbake i full idrettsaktivitet inkludert kontaktsport.

Komplikasjoner

Som ved all annen kirurgi er det risiko for noen komplikasjoner. Disse er sjeldne men du må være klar over dem før operasjonen. Disse er:

  • Komplikasjoner relatert til bedøvelse
  • Infeksjon
  • Risiko for å måtte bli operert om igjen
  • Langvarig stivhet eller smerte etter operasjonen

 

For mer informasjon og timebestilling ring 55 11 80 80