Rotatorcuff-ruptur - seneskade i skuldermansjetten - Aleris i Bergen

Operasjonen ved seneskade i skuldermansjetten (rotatorcuffen) går ut på å sy fast de ødelagte seneendene tilbake til festet på overarmsbeinet. Dette blir gjennomført med kikkhullskirurgi (artroskopi).

Rotatorcuffen eller rotatormansjetten består av fire muskler og deres sener. Disse omgir skulderleddskulen. Disse musklene er med på å fininnstille bevegelsene i skulderleddet, og assisterer andre store muskler i å bevege armen. Senene strekker seg innunder skulderbladkanten (acromion) hvor det er trangt og de er utsatt for å bli slitt og avrevet. Dette fører vanligvis til en svak og smertefull skulder med nedsatt funksjon.

Operasjonen

Operasjonen foregår i narkose. Operasjonen går ut på å sy fast de ødelagte seneendene tilbake til festet på overarmsbeinet. Dette blir gjennomført med kikkhullskirurgi (artroskopi) og bruk av små øyenskruer i titanium (som forsenkes i beinet), svært sterk sytråd og tynne symaskiner. Dr. Solheim startet å ta i bruk denne teknikken i 2003 og har således svært lang erfaring.

Generelle råd

Du reiser som regel hjem samme dag som du er blitt operert. Armen er da i en fatlebandasje i 6 uker. Dette betyr at du ikke kan bruke armen din den tiden, og du kan ikke arbeide med den. Tiden det tar før du er tilbake i arbeid er selvfølgelig avhengig av hva slags arbeid du har, men du må regne med et minimum på 3-6 uker, selv om du har en lett kontorjobb. Opptrening tar lang tid, og du vil få med deg en henvisning til fysioterapeut ved hjemreise.

Komplikasjoner

Som ved all annen kirurgi er det risiko for noen komplikasjoner. Disse er sjeldne, men du skal være klar over dem før operasjonen. Disse er:

  • Stiv skulder
  • Betennelse
  • Manglende tilheling av senen som er sydd
  • Manglende reetablering av kraft i musklene som har vært skadet

 

For mer informasjon og timebestilling ring 55 11 80 80