Rotatorcuff-ruptur - seneskade i skuldermansjetten - Aleris i Bergen

Rotatorcuff-ruptur_1200x700.jpg

Operasjonen ved seneskade i skuldermansjetten (rotatorcuffen) går ut på å sy fast de ødelagte seneendene tilbake til festet på overarmsbeinet. Dette blir gjennomført med kikkhullskirurgi (artroskopi).