Frozen Shoulder (frossen skulder) - Aleris i Bergen

Skulderen blir stiv når kapselen rundt leddet blir betent (smertefasen) og senere fortykket, stram og forkortet (tilstivningsfasen). Fra å være svært smertefull, men rimelig bevegelig, blir skulderen svært stiv, men mindre smertefull.

Årsakene er ikke fullt klarlagt. To prosent av befolkningen får frozen shoulder (frossen skulder), men det er økt hyppighet hos diabetikere, pasienter med lavt eller høyt stoffskifte, Parkinsons sykdom og hjertesykdom. Frozen shoulder kan oppstå etter en skade eller etter operasjon. Diagnosen stilles ved vanlig undersøkelse. MR tas kun for å utelukke andre årsaker til stiv og smertefull skulder, slik som rotatorcuff ruptur.

Tilstanden blir som regel bra av seg selv, men det kan ta 1,5-2 år. I første fase, de første 2-3 mnd er behandlingen kortisoninjeksjoner i leddet og smertestillende medisin. Operasjon er ikke indisert i denne fasen. I fase 2 reduseres smertene men stivheten er fortsatt tilstede. Denne fasen kan vare fra 4 til 9 mnd. I fase 3 ”opptiningsfasen” normaliserer skulderen seg. Dette kan imidlertid ta 2 år. I de siste 2 fasene er operasjon et alternativ til å vente på spontan bedring.

Operasjonen

Hensikten med operasjonen er å bedre bevegeligheten gjennom å løsne den stive skulderkapselen og tøye skulderen til full bevegelighet. Operasjonen gjøres i narkose og med ”kikkhullteknikk” (artroskopi) ved hjelp av artroskopiske instrumenter og radiofrekvenselektrode.

Generelle råd

Du reiser hjem samme dag som du er blitt operert.

Du behøver vanligvis ingen fatle. Du må begynne med bevegelsesøvelser umiddelbart, og disse øvelsene er viktige for at bevegeligheten vi har oppnådd under operasjonen skal bli permanent. Det er derfor fint om du gjør avtale med fysioterapeut før du kommer til operasjon her hos oss eller du kan avtale tid hos vår fysioterapeut.

Du kan gå tilbake til arbeid så fort du føler deg i stand til det, og bilkjøring er vanligvis mulig etter 1-2 uker.

Det bør bli omkring 75 % bedring av symptomene etter 4-6 uker.

Komplikasjoner

Som ved all annen kirurgi er det risiko for noen komplikasjoner. Disse er sjeldne men du må være klar over dem før operasjonen. Disse er:

  • Komplikasjoner relatert til bedøvelse
  • Infeksjon
  • Skade på nerver rundt skulderen
  • Forventet resultat når det gjelder reduksjon av smerte og bevegelighet i skulderen uteblir

 

For mer informasjon og timebestilling ring 55 11 80 80