Bruskskader i kneet - Aleris i Bergen

Bruskskader i kneet oppstår som regel ved akutte skader og ledsager meniskskader og korsbåndskader.

Brusken er et lag med ”fiberarmert gel” som ligger som et belegg på noen millimeter over lårbensknokene og skinnebensplatået og bak kneskålen. Normal brusk er nærmest friksjonsfri, smøres av leddvæske og absorberer stress og støt. Brusken består av et bindevevsnett hvor det ligger bruskceller og inneholder i tillegg store molekyler som binder vann. Ved trykk opptas belastning ved at vannet trykkes ut og vannet suges tilbake når trykket opphører. Brusk inneholder ingen blodårer, og har derfor ikke evne til å gro dersom det oppstår skader eller sår. Brusken inneholder heller ikke nerver og belastning av et friskt ledd er derfor smertefri. Skades eller slites brusken, kan smerter oppstå fordi trykket overføres til underliggende ben, eller bruskskaden gjør at nerveførende leddhinne blir irritert.

Ikke alle bruskskader gir symptomer, men noen gir smerter, opphakninger, låsninger og nedsatt funksjon. Diagnosen stilles med MR og/eller leddkikkertundersøkelse. Rehabilitering (trening) hos fysioterapeut er den viktigste delen av behandlingen. Kirurgi kan være aktuelt der rehabilitering alene ikke fører frem.

Operasjonen

Du sover under inngrepet og får i tillegg lokalbedøvelse. Ved leddkikkert-undersøkelse vil man vurdere skadens omfang og lokalisering. Mindre skader kan renses opp (shaves) med mikroinstrument slik at løsthengende brusk som irriterer og gir opphakninger fjernes. Ved dypere skader ned til ben, er det flere muligheter: Enten kan man transplantere med bruskceller som dyrkes (kondrocyttransplantasjon), eller man kan trensplantere skaden med pasientens egne stamceller (microfracturering). Sammenlignende studier har ikke vist forskjell i resultat mellom disse metodene. Microfracturering kan gjøres i en seanse og med leddkikkertteknikk og velges derfor hos oss.

Bruskskaden renses opp med mikroinstrumenter ned til benplaten og denne perforeres (mikrofractureres) med spesialsyler slik at det dannes små kanaler inn til benmargen. I benmargen finnes såkalte mesenkymale stamceller. Disse lekker ut av kanalene i bruskskaden. Stamcellene har evne til å omdanne seg til bruskceller når de legger seg i brusksåret. Denne evnen er best hos yngre individer.

Generelle råd

Du reiser hjem innen en time etter operasjonen. Kikkhullene etter operasjonen er teipet. Over dette sitte en bandasje. Bandasjen beholder du i 3 dager. Teipen fjerner du etter en uke. Ikke bad den første uken, dekk kneet med plast når du dusjer.

Du skal delbelaste på krykker i 6 uker, men holde bevegelsen i kneet oppe, men uten for stor belastning. Du skal starte med enkle øvelser så fort som mulig, se neste side. Når hevelsen har lagt seg er sykling på ergometersykkel på lav belastning bra for tilhelingen av bruskskaden. Etter 6 uker starter du med et lett treningsprogram. Etter 3 mnd starter du ett styrketreningsprogram fram mot vanlig idrettspesifikk trening.

Rehabiliteringen tar svært lang tid, og du er ikke tilbake i full idrettsaktivitet før etter tidligst 6-12 mnd. Ikke alle har effekt av inngrepet og plagene kan i enkelte tilfeller forverres av kirurgi.

Komplikasjoner

Komplikasjoner er sjeldne, men dersom det oppstår økende hevelse, smerter eller røde og væskende sår må du ta kontakt med oss eller annen lege/legevakt.

 

For mer informasjon og timebestilling ring 55 11 80 80