Ulnar Tunnel Syndrom - Aleris i Bergen

Nervus ulnaris er en av de 3 store nervene til hånden. Nerven går gjennom en kanal på lillefingersiden av håndleddet. Dersom de oppstår press på nerven, gir det smerter og nedsatt følelse i lillefinger og halve ringfinger. Det kan også oppstå nedsatt kraft for å sprike med fingrene.

Diagnosen stilles ved vanlig undersøkelse. Noen ganger vil det være nødvendig å gjøre en nerveledningsundersøkelse hos nevrologspesialist for å finne ut om nerven faktisk er affisert i håndleddskanalen eller i albuenivå hvor den også passerer gjennom en trang kanal. Det kan også være nødvendig å gjøre MR undersøkelse for å se om det finnes en cyste eller lignende i kanalen som presser på nerven. Dersom plagene har oppstått etter en skade, vil man også kunne se om det foreligger brudd i et av de små håndrotsbena som utgjør veggene i kanalen.

Behandlingen er avhengig av årsaken. Dersom press fra ensidig arbeidsstillinger eller press fra et sykkelstyre er årsaken, er det ofte nok å endre arbeidsmetode eller grep. Imidlertid er årsaken en utvekst eller cyste i kanalen som må opereres bort samt at kanalen dekomprimeres (åpnes).

Operasjonen

Utføres i lokalbedøvelse og med avslappende medisin. Det legges et snitt på lillefingersiden under håndleddet. Kanalen åpnes og det som eventuelt trykker på nerven fjernes.

Generelle råd

Du må holde hånden høyt de første par døgn for å unngå hevelse og blødning. Du kan bevege fingrene forsiktig for å redusere hevelse og stivhet. Etter 2 uker kan stingene fjernes. Du vil som oftest merke bedring i følelse nokså fort, men det kan ta flere måneder for nerven å få tilbake funksjonen. Dette er avhengig av hvor skadet den har blitt av presset den har vørt utsatt for. Et øvelsesprogram må gjennomføres for å få funksjonen tilbake.

Komplikasjoner

Som ved all annen kirurgi er det risiko for komplikasjoner. Disse er ikke hyppige, men du bør være klar over dem før operasjonen:

  • Infeksjon
  • Manglende bedring
  • Nerveskade

 

For mer informasjon og timebestilling ring 55 11 80 80