Karpaltunnelsyndrom - Aleris i Bergen

Karpaltunnelsyndrom_1200x70.jpg

Karpaltunnelsyndrom (Carpal tunnel syndrome) er en vanlig årsak til smerter og nummenhet i hånd og fingre. Tilstanden er hyppigere hos kvinner og forekommer hos 10 % av befolkningen. Hos de fleste er årsaken ukjent.