Håndleddsartroskopi - Aleris i Bergen

solheim_1200x700.jpg

Artroskopi (kikkhullsoperasjon) av håndleddet gjøres av to grunner: For å stille en mer nøyaktig diagnose og for å eventuelt behandle problemer inne i leddet. Dersom du har smerter i håndleddet som man ikke har funnet årsaken til, er håndleddsartroskopi indisert.