Dupuytrens kontraktur (krokfinger) - Aleris i Bergen

Krokfinger_1200x700.jpg

En håndlidelse som er spesielt utbredt i Skandinavia og som forekommer oftest hos pasienter over 60 år, omtales som Dupuytrens kontraktur.