Dupuytrens kontraktur (krokfinger) - Aleris i Bergen

En håndlidelse som er spesielt utbredt i Skandinavia og som forekommer oftest hos pasienter over 60 år, omtales som Dupuytrens kontraktur.

Dette er en tilstand hvor knuter eller strenger dannes i håndflaten eller på undersiden av fingrene. Disse kan være ømme og redusere evnen til å strekke ut fingrene.

Tilstanden er ikke smertefull, og den opptrer i overhyppighet blant menn.

Behandling er enten kirurgi eller injeksjonsbehandling.

Behandling av Dupuytrens kontraktur

Nå tilbyr vi injeksjonsbehandling av Dupuytrens kontraktur (”krokfinger”).

Dupuytrens kontraktur er en bindevevssykdom som affiserer bindevevet (fascien) i håndflaten. Det dannes knuter og etter hvert strenger som hindrer fingeren i å rette seg ut. Sykdommen regnes som arvelig, rammer menn hyppigere enn kvinner og har en stigende forekomst med økende alder. I en stor norsk befolkningsstudie publisert på begynnelsen av 1970-tallet hadde nesten 10 % av mennene Dypuytrens-forandringer i håndflaten og så mange som en tredjedel av mennene i alderen 70 til 74 år hadde tegn til sykdommen.

Dupuytrens kontraktur har tradisjonelt vært behandlet med kirurgi dersom det utvikler seg en veldefinert streng som hemmer fingerens strekkeevne. Kirurgi er fortsatt en god behandling, men medfører i likhet med all annen kirurgi risiko for komplikasjoner som blødning, sårruptur og infeksjon. Behandlingen av Dupuytrens kontraktur kan nå også gjøres via injeksjon.

Mange venter for lenge med å oppsøke håndkirurg for Dupuytrens kontraktur med det resultat at leddene som har stått bøyet over tid ikke lar seg rett ut selv om strengen behandles med kirurgi eller injeksjon. Dette skjer fordi fingerleddene ”stivner” om de står bøyet for lenge. Alle som har utviklet en veldefinert Dupuytren-streng som gir redusert strekkeevne i fingeren bør vurderes av håndkirurg så fort som mulig. Heller ikke injeksjonsbehandling er uten problemer eller risiko, og sammen med vår erfarne håndkirurg vil du kunne få råd om hvilken type behandling som er riktig for deg. Husk at Dupuytrens kontraktur uansett ikke kan kureres permanent og at all behandling, enten dette skjer med kirurgi eller med injeksjon, kun kan bidra til å bedre ditt funksjonsnivå.

 

For mer informasjon og timebestilling ring 55 11 80 80