Supinatorsyndrom (inneklemming av radialisnerven) - Aleris i Bergen

Supinatorsyndrom_1200x700.jpg

Symptomene ved inneklemming av radialisnerven kan minne om tennisalbue. Smertene er verkende stråler opp i overarmen og ned i underarmen, gjerne uttalt om natten. Det kan oppstå svakhet i strekkmuskulaturen i underarmen.