Bruskskader i albuen - Aleris i Bergen

Skader av brusk og slitasje kan være resultat av lengre tids overbelastning, mindre brudd og forstuvninger.

Utøvere av kastidretter og håndballkeepere er spesielt utsatt. Bruskdefekter og løse biter kan også oppstå hos barn uten tidligere skader (Panners sykdom). Symptomene er smerter og låsninger i albuen. MR med kontrast er den beste undersøkelsen for å diagnostisere skaden ved siden av en god, klinisk undersøkelse hos spesialist.

Operasjonen

Gjøres i narkose og lokalbedøvelse. Kirurgen setter inn en optikk gjennom små hull i huden og mikroinstrumenter gjennom andre hull. Bilde sees på en monitor og kirurgen arbeider ut i fra denne. Følgende kan behandles: man kan finne irritert leddhinne som kan barberes bort, bruskslitasje, løse biter og bruskfragmenter som kan fjernes. Små beinfragmenter kan ligge igjen i leddet etter brudd og kan fjernes. Stepp i leddflaten kan jevnes til. Delskader av leddbånd kan føre til at deler av røket leddbånd ligger i beknip i leddet og forårsaker smerter. Disse kan fjernes med en microbarbermaskin.

Generelle råd

Etterbehandlingen avhenger av hva som er funnet under operasjonen og hvilken prosedyre som er utført. Du får råd om rehabilitering for ditt tilfelle.

Komplikasjoner

Som ved all annen kirurgi er det risiko for komplikasjoner. Disse er ikke hyppige, men du bør være klar over dem før operasjonen: Infeksjon, manglende bedring, tilstanden kan komme tilbake, nerveskade

 

For mer informasjon og timebestilling ring 55 11 80 80