Skip to Content

Ortoped i Bergen

Langvarig lidelser i muskel, ledd og skjelett fører ofte til langtidssykefravær og uførepensjon. Hos oss får du førsteklasses behandling for en optimal fysisk helse, uten smerter i hverdagen. Vår ortopediske avdeling har lang erfaring og meget god faglig ekspertise i behandling av en rekke ortopediske lidelser. Vi tilbyr utredning og behandling av en rekke lidelser i bevegelsesapparatet.

 

Vi tar imot privatbetalende pasienter og forsikringstakere fra forsikringsselskapene vi har avtaler med, samt pasienter fra det offentlige - dog i mye mindre grad enn tidligere da avtalen med Helse-Vest er redusert til 25% av størrelsen de foregående 4 år.

  • For deg som er privatbetalende pasient, kan du ta direkte kontakt med oss for rask time til utredning og behandling. Prisene finner du her.
  • Hvis du har helseforsikring så ta kontakt med ditt forsikringsselskap og be om at de bestiller en time for konsultasjon hos oss.
  • Ventetider for pasienter fra det offentlige er å finne på frittsykehusvalg.no.

 

Ortopedisk avdeling

Ortopedisk avdeling ved Aleris Nesttun tilbyr utredning og behandling av en rekke lidelser i muskel-, ledd- og skjelettsystemet. Avdelingen ledes av professor, dr.med. Eirik Johan Solheim som har vært tilknyttet oss siden 1998. Vi utfører artroskopiske inngrep (kikkhullskirurgi) i skulder, albue, kne og ankel. Vi har egen håndkirurg tilknyttet avdelingen.

Alle operasjoner innen artroskopisk kirurgi, håndkirurgi og fotkirurgi gjøres dagkirurgisk. Det vil si at du opereres og reiser hjem samme dag.

Se egen pasientinformasjon om de forskjellige inngrepene.

 

Offentlige avtaler

Aleris Nesttun har for tiden avtale med helseregion Helse Vest RHF om behandling av pasienter innen fagområde ortopedi . Dette gjelder inngrep innen flere områder, men forutsetter at pasienten er henvist fra lege og tilstrekkelig utredet, samt at supplerende undersøkelser som røntgen og MR-bilder foreligger. De offentlige avtalene har begrenset omfang, slik at noe ventetid må påregnes. Noen typer operasjoner dekkes ikke av den offentlige avtalen.

 

Private pasienter

Aleris Nesttun har avtale med flere forsikringsselskaper om ortopedisk utredning og inngrep. Dette innebærer at forsikringsselskapene har gjort avtaler om prioritert behandling for deg som forsikringstaker. Ut over dette kan du selvfølgelig som privatbetalende pasient få raskt time hos oss for utredning og eventuelt operasjon. Prisene på de vanligste inngrepene vi gjør, finner du her.

 

Bestill time hos Aleris i Bergen på tlf. 55 11 80 80 eller via kontaktskjemaet under.


Back to top