Skip to Content

Barnelege i Ålesund

Barnelegen utreder alle typer sykdommer hos barn og ungdom, og har et tett samarbeid med de øvrige spesialistene på huset.

Beate Horsberg Eriksen er spesialist i barnesykdommer (pediatri) ved Aleris i Ålesund, og har lang og bred erfaring med behandling av sykdommer hos barn 0-18 år. Som barnelege har hun kompetanse innenfor behandling av akutt og kronisk sykdom hos barn i alle aldre.

Back to top