Endometriose og kosthold

Endometriose er en kronisk gynekologisk tilstand som hos en del kvinner kan føre til store smerter og infertilitet, men som hos andre gir få eller ingen plager. Mage-/tarmsymptomer er vanlig hos denne pasientgruppen, og symptomene kan overlappe med de ved irritabel tarmsyndrom, også kjent som IBS.

vondt i magen. illustrasjon.