Skip to Content

Informasjon til henvisere

På denne siden finner du som henviser en oversikt over våre offentlige avtaler og ventetider, samt henvisningsskjema og Aleris-guiden. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med din nærmeste avdeling.

Henvisningsskjema røntgen

Henvisninger til alle avdelinger

Les mer >

Lege konsulterer pasient

Offentlige ventetider

Våre dyktige fagfolk gir deg trygg og sikker hjelp. Vi legger vekt på at våre pasienter skal få god informasjon og undersøkelser av høy faglig kvalitet.

Les mer >

Offentlige avtaler i Helse Sør-Øst

Offentlige avtaler i Helse Sør-Øst

Oslo, Lillestrøm, Sarpsborg, Porsgrunn, Gjøvik og Agder.

Les mer >

Tilgang til røntgenbilder

Bilder online på brukervennlig portal.

Les mer >

Røntgen bilde av hals.

Aleris-guiden

Aleris-guiden er ment som en rettledning til henvisere om riktig bruk av bildediagnostikk. Guiden er ikke fullstendig med tanke på alle kliniske problemstillinger. Velg kroppsdel under for å lese mer om anbefalte bildeundersøkelser i denne regionen.

Les mer >


Back to top