Skip to Content

Informasjon til henvisere

På denne siden finner du som henviser en oversikt over våre offentlige avtaler og ventetider, samt henvisningsskjema og Aleris-guiden. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med din nærmeste avdeling.

Lege konsulterer pasient

Offentlige ventetider

Våre dyktige fagfolk gir deg trygg og sikker hjelp. Vi legger vekt på at våre pasienter skal få god informasjon og undersøkelser av høy faglig kvalitet.

Les mer >

Offentlige avtaler i Helse Sør-Øst

Offentlige avtaler i Helse Sør-Øst

Oslo, Lillestrøm, Sarpsborg, Porsgrunn, Gjøvik og Agder.

Les mer >

Slik får du tilgang til dine røntgenbilder

Slik får du tilgang til dine røntgenbilder

Hos Aleris får du mulighet til å se bildene fra dine radiologiske undersøkelser online på en en trygg og brukervennlig portal.

Les mer >

Henviserinfo

Henviserinfo

Vi i Aleris ønsker å sende deg informasjon som vi tror kan være nyttig for deg som henviser.

Les mer >

Røntgen bilde av hals.

Aleris-guiden

Aleris-guiden er ment som en rettledning til henvisere om riktig bruk av bildediagnostikk. Guiden er ikke fullstendig med tanke på alle kliniske problemstillinger. Velg kroppsdel under for å lese mer om anbefalte bildeundersøkelser i denne regionen.

Les mer >

Stetoskop i sort hvitt

Fagmøter

Aleris holder jenvlig fagmøter i de ulike helseregionene. Under ser du en oversikt over møtene. Klikk på les mer for mer informasjon og påmeldingsskjema.

Les mer >


Avdelinger med offentlig avtale

Back to top